Lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu triển khai Đề án 06, phục vụ chuyển đổi số

Thứ năm 26/05/2022 10:32:54 Trong ngành

Hai năm qua, trong bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, lực lượng CAND ngoài nhiệm vụ phòng, chống dịch và bảo đảm ANTT đã triển khai một khối lượng công việc đồ sộ, chưa từng có là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với sản xuất, cấp Căn cước công dân (CCCD).

Dưới sự chỉ đạo bài bản, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự vào cuộc nhiệt huyết, trách nhiệm của hàng vạn CBCS Công an trên mọi miền Tổ quốc, 2 dự án đã về đích đúng tiến độ, đúng cam kết của Bộ Công an với Chính phủ, người dân và xã hội, đồng thời tạo tiền đề quan trọng phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Danh dự của toàn lực lượng

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký, ban hành Quyết định số 06 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), đánh dấu thời điểm 2 dự án ý nghĩa của Bộ Công an chuyển từ hình thái xây dựng, thu thập dữ liệu sang ứng dụng, phát triển dữ liệu. Đề án được triển khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối với các nền tảng khác để khai thác tối đa hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, công dân số, kinh tế số; giúp công tác quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức… và hiệu quả nhiều mặt.

Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ. Trong đó, CAND được xác định là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của đề án. Đề án phân công Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án của Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm Tổ phó; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc làm Tổ phó Thường trực Tổ công tác và lãnh đạo các bộ, cơ quan là thành viên.

Lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu triển khai Đề án 06, phục vụ chuyển đổi số -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, ngày 25/1/2022.
Theo lộ trình của Đề án 06, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chip điện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ CCCD thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện. Cũng phải nói thêm rằng, để có "hạ tầng" công nghệ thông tin ổn định, phục vụ Đề án 06, ngay từ rất sớm (cuối năm 2020), Bộ Công an đã bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an - cổng tích hợp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Sau khi Đề án 06 được ban hành, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Chính phủ gồm 24 thành viên do Bộ trưởng làm Trưởng ban Chỉ đạo; Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc là Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng là Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Đối với Đề án 06, Bộ Công an vừa là thường trực để tham mưu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện; vừa là vai trò chủ quản về dữ liệu dân cư, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; vừa là vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu để tạo cảm hứng thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Do đó, Bộ đã ban hành Kế hoạch số 56, xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, 63 nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm rất rõ cho Công an các đơn vị, địa phương thực hiện kèm theo mốc thời gian phải hoàn thành. Bộ trưởng Tô Lâm từng nhiều lần nhấn mạnh, quyết tâm thực hiện Đề án 06 không những là nhiệm vụ chính trị mà còn là danh dự của lực lượng CAND trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Quyết tâm của người đứng đầu

Từ khi được thành lập, cả Tổ công tác và Ban Chỉ đạo đều trong guồng quay công việc để chỉ đạo, đôn đốc thành viên Tổ công tác, các cơ quan chuyên môn, Công an các đơn vị, địa phương "làm ngày, làm đêm", nỗ lực đáp ứng tiến độ đề án. Hằng tháng, Tổ công tác tiến hành họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tô Lâm để rà soát công việc triển khai trong tháng và đề xuất giải pháp cho thời gian tiếp theo, song hằng ngày các đơn vị đều phải báo cáo tiến độ công việc với Thường trực Tổ công tác. Nhờ đó, thúc đẩy sự chuyển động của các cấp, ngành và trong chính lực lượng CAND; các hạng mục của Đề án dần thành hình theo đúng mục tiêu, yêu cầu.

Lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu triển khai Đề án 06, phục vụ chuyển đổi số -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06, ngày 14/2/2022.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP theo chức năng của lực lượng CAND, sáng 6/4, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý: "Trong giai đoạn hiện nay, các nhiệm vụ của Đề án 06 khó khăn, phức tạp hơn và cũng chưa có tiền lệ, chúng ta phải tiếp tục phát huy, không để chùng xuống, tiếp tục khẳng định rõ sự cống hiến của lực lượng Công an đối với đất nước". Nhấn mạnh "làm sạch" dữ liệu và duy trì thường xuyên, hằng ngày việc bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư, bảo đảm luôn "đúng, đủ, sạch, sống" là yêu cầu có ý nghĩa sống còn đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần quan trọng thực hiện Đề án 06, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, coi đây là mệnh lệnh chiến đấu, kỷ luật công tác của lực lượng Công an.

Thay mặt Tổ công tác làm việc trực tiếp với một số bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Bộ Công an trước sau như một, bám sát tinh thần "vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm" để làm một cách quyết liệt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo đề án đang được Bộ Công an và các bộ, ngành bảo đảm tiến độ, bước đầu có hiệu quả tích cực. Trong đó, Bộ Công an đi đầu hoàn thành 8/11 dịch vụ công trực tuyến, đồng thời mở rộng thực hiện 187/224 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng CAND, phân cấp đến tận cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Việc kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình, đến nay đã triển khai kết nối chính thức Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với đối với 8 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác. Qua việc kết nối đã xác thực, làm sạch nhiều dữ liệu có liên quan, phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của đề án...

Đến nay, sau hơn 3 tháng thực hiện Đề án 06, người dân và doanh nghiệp đã bước đầu được thụ hưởng những thành quả nhất định. Đằng sau thành quả ấy là hàng vạn CBCS lực lượng CAND, hàng ngàn cán bộ, công chức ở các bộ, ngành, địa phương đang âm thầm cải cách, triển khai, kết nối... để tạo nên sự chuyển đổi mạnh mẽ trên nền tảng số, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Theo báo cand.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên