Dự kiến bỏ một số lệ phí cấp giấy phép mang linh kiện vũ khí

Thứ tư 07/11/2018 22:07:43 Trong nước

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 218/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 218/2016/TT-BTC như sau:

Stt

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

I

Phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh:

Lần

300.000

II

Phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Lần

20.000

III

Lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo

Giấy

150.000

IV

Lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

 

1

Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ

Giấy

10.000

2

Giấy phép vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ

Giấy

100.000

3

Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng, vật liệu nổ công nghiệp:

- Dưới 5 tấn

- Từ 5 tấn đến 15 tấn

- Trên 15 tấn

Giấy

 

50  .000

100.000

150.000

4

Giấy phép mua vũ khí, công cụ hỗ trợ

khẩu

/chiếc

10.000

5

Giấy phép mang vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

khẩu

/chiếc

10.000

6

Giấy phép mang các loại đạn:

- Dưới 500 viên

- Từ 500 viên đến 5000 viên

- Trên 5000 viên

Giấy

50.000

100.000

150.000

7

Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ

khẩu

/chiếc

10.000

8

Giấy phép trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ

khẩu

/chiếc

10.000

9

Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, công cụ hỗ trợ

chiếc/khẩu

10.000

10

Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng

Giấy

10.000

11

Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Giấy

10.000

Bộ Tài chính cho biết, để bảo đảm thống nhất, phù hợp quy định tại Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự thảo dự kiến bãi bỏ thu lệ phí khi cấp các giấy phép: Mang linh kiện vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, vỏ đạn hoặc hạt nổ.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định thu lệ phí đối với các trường hợp: Cấp giấy phép trang bị, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ. Mức thu lệ phí khi cấp các giấy phép này là 10.000 đồng/giấy.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên