Tăng cường đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin trong dịp Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp

Thứ hai 07/09/2020 07:48:09 Trong nước

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có văn bản gửi đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; Các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại về tăng cường đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin trong dịp Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp.

Trong thời gian diễn ra các kỳ nghỉ Lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước, nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin, đặc biệt là các hệ thống thông tin quan trọng, có xu hướng tăng cao. Vì vậy, nhằm phòng, chống nguy cơ mất an  toàn thông tin xảy ra trong thời gian diễn ra Lễ Quốc  khánh 2/9 và Đại  hội Đảng  các cấp, Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:

Khẩn trương tổ chức triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin mô hình “4  lớp” theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin tại Công văn số235/CATTT-ATHTTT ngày 08/4/2020. Thực hiện rà soát tổng thể các hệ thống thông tin đang vận hành, thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, cập nhật các bản vá lỗi mới nhất, cấu hình tăng cường bảo mật an toàn thông tin cho hệ thống. Xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đáp ứng các yêu  cầu được quy định tại Điều 16, Quyết định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/3/2017 và Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức. Đẩy mạnh nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người lao động trong đơn vị, cách nhận diện các thư điện tử, liên kết đáng ngờ, không mở các thư điện tử, tập tin, liên kết đáng ngờ gửi đến, kể cả từ người đã liên lạc trước đó nhưng có dấu hiệu không bình thường.

Chủ động tổ chức giám sát an toàn thông tin 24/7 cho hệ thống thông tin quan trọng trước và trong dịp lễ; cử đầu mối tiếp nhận thông tin với Cục An toàn thông tin. Trong trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố có thể liên hệ với trực tiếp với đầu mối tương ứng như sau: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), điện thoại 024.3640.4424 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, email: office@vncert.vn. Trường hợp phát hiện nguy cơ, sự cố tấn công mạng, thông báo, báo cáo sự cố khi phát hiện được và gửi về Trung tâm VNCERT/CC qua địa chỉ thư điện tử: thongbaosuco@vncert.vn, (sử dụng khoá  PGP Fingerprint: 5D5CC6B26C3DAA2882307B087B2428FBDB104382 khi trao đổi thông tin).

Trung  tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điện thoại: 02432091616 trực đường dây nóng hỗ trợ giám sát, cảnh báo sớm, thư điện tử: ais@mic.gov.vn.

PV

Theo tuyenquang.gov.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên