Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh Tuyên Quang và Đảng ủy phòng Cảnh sát Hình sự về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Cảnh sát hình sự năm 2022, Chi bộ Truy nã, Truy tìm đã đăng ký xây dựng thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp kêu gọi, vận động để nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã.

Xem tiếp...

 Ngày 07/02/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên ra Quyết định truy nã số 01 đối với Trần Thị Hương 

Xem tiếp...

Ngày 09/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chiêm Hóa ra Quyết định truy nã số 04 đối với Đào Duy Tân

Xem tiếp...

 Ngày 02/7/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chiêm Hóa ra Quyết định truy nã số 01 đối với Nguyễn Hữu Tĩnh

Xem tiếp...

 Ngày 03/10/2008, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Dương ra Quyết định truy nã số 19 đối với Nguyễn Thị Hồng

Xem tiếp...

Ngày 03/8/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Sơn ra Quyết định truy nã số 07 đối với Nguyễn Văn Sơn 

Xem tiếp...

 Ngày 09/03/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Sơn ra Quyết định truy nã số 02 đối với Đường Duy Thoan 

Xem tiếp...

 Ngày 19/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Sơn ra Quyết định truy nã số 09 đối với Lý Đình Ánh 

Xem tiếp...

 Ngày 20/5/2009, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuyên Quang ra Quyết định truy nã số 05 đối với Lê Thành Trung

Xem tiếp...

Ngày 27/11/1985, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Sơn ra Quyết định truy nã số 02 đối với Nguyễn Văn Nghĩa

Xem tiếp...

Ngày 26/5/2014, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định truy nã số 02 đối với Chu Thị Ân

Xem tiếp...

Ngày 27/10/2009, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định truy nã số 08 đối với Quan Thị Nhạc

Xem tiếp...

Ngày 31/10/2006, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định truy nã số 19 đối với Nguyễn Văn Nghiêm

Xem tiếp...

Ngày 15/8/2006, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định truy nã số 14 đối với Hoàng Thị Thu

Xem tiếp...

Ngày 04/4/1011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định truy nã số 06 đối với Lương Thị Huệ 

Xem tiếp...

Ngày 04/4/1011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định truy nã số 11 đối với Mai Thị Thoa 

Xem tiếp...

Ngày 04/4/1011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định truy nã số 09 đối với Trần Thị Thành

Xem tiếp...

Ngày 07/07/1999, Phòng Cảnh sát Hình sự Công tỉnh Tuyên Quang  ra Lệnh truy nã số 150 đối với Lê Kim Thành 

Xem tiếp...

Ngày 04/4/2011, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang  ra Quyết định truy nã số 14 đối với Trần Văn Thủ

Xem tiếp...

 Ngày 11/10/1992, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định truy nã số 68 đối với Đinh Văn Luận

Xem tiếp...