Công văn số 2714/CAT-PV11 ngày 01/8/2018 của Công an tỉnh về thu thập thông tin dân cư trong Quân đội và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ hai 13/08/2018 15:43:11 Văn bản chỉ đạo

Tải về Công văn số 2714/CAT-PV11 ngày 01/8/2018 của Công an tỉnh về  thu thập thông tin dân cư trong Quân đội và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên