TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (190)
STT Số Trích yếu
1 111 Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Luat Luc luong tham gia bao ve an ninh trat tu o dia ban co so.docx
Loại văn bảnLuật
Số111
Ngày ban hành16/10/2020
Ngày hiệu lực30/10/2020
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người ký
2 0 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 (Dự thảo 2) DU THAO THONG TU thay the thong tu 47.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số0
Ngày ban hành29/06/2020
Ngày hiệu lực29/06/2020
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ trưởng
3 0 Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ Du thao luat bao dam trat tu an toan giao thong.pdf
Loại văn bảnLuật
Số0
Ngày ban hành12/06/2020
Ngày hiệu lực12/06/2020
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người ký
4 933/QĐ-BCA-C08 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an Sua doi bo sung_PTGTDB.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số933/QĐ-BCA-C08
Ngày ban hành11/02/2020
Ngày hiệu lực11/02/2020
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ trưởng
5 58/QĐ-BCA Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an TTHC_suadoi_CCCD.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số58/QĐ-BCA
Ngày ban hành03/01/2020
Ngày hiệu lực03/01/2020
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ trưởng
6 01/TTr-BCA Hồ sơ xây dựng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 1. TotrinhLuat.pdf 2. Bao cao danh gia tac dong.doc 3. Bao cao tong ket Luat Giao thong duong bo.doc 4. DecuongLuat.pdf
Loại văn bảnLuật
Số01/TTr-BCA
Ngày ban hành02/10/2019
Ngày hiệu lực03/10/2019
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTô Lâm
7 57/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 57_2018_TT-BTC_391759.doc
Loại văn bảnThông tư
Số57/2018/TT-BTC
Ngày ban hành05/07/2018
Ngày hiệu lực20/08/2018
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýThứ Trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà
8 45/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 45_2018_TT-BTC_370741.doc
Loại văn bảnThông tư
Số45/2018/TT-BTC
Ngày ban hành07/05/2018
Ngày hiệu lực02/07/2018
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýThứ Trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải
9 37/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 37_2018_TT-BTC_380379.doc
Loại văn bảnThông tư
Số37/2018/TT-BTC
Ngày ban hành16/04/2018
Ngày hiệu lực01/06/2018
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýThứ Trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải
10 144/2017/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 144_2017_TT-BTC_370100.doc
Loại văn bảnHướng dẫn
Số144/2017/TT-BTC
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực15/02/2018
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýThứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải
11 50/2017/QĐ-TTg Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 50_2017_QD-TTg_354149.doc
Loại văn bảnLuật
Số50/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành31/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
12 85/2018/NĐ-CP Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 85_2018_ND-CP_354147.doc
Loại văn bảnNghị định
Số85/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành30/05/2018
Ngày hiệu lực15/07/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
13 29/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 29_2018_ND-CP_376892.doc
Loại văn bảnNghị định
Số29/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành05/03/2019
Ngày hiệu lực05/03/2019
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
14 167/2017/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 167_2017_ND-CP_358573.doc
Loại văn bảnNghị định
Số167/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành31/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
15 151/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 151_2017_ND-CP_354145.doc
Loại văn bảnNghị định
Số151/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
16 0 Tài liệu phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP scan0129.pdf
Loại văn bảnLuật
Số0
Ngày ban hành01/01/2018
Ngày hiệu lực01/01/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người ký
17 36/2008/NĐ-CP Nghị định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 36_2008_ND-CP_64482.doc
Loại văn bảnNghị định
Số 36/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực19/04/2008
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
18 45/2018/TT-BCA Thông tư quy định về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành phổ biến trong Công an nhân dân 45-2018.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số45/2018/TT-BCA
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực12/02/2019
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm
19 37/2018/QH14 Luật Công an Nhân dân năm 2018 37_2018_QH14_384487.doc
Loại văn bảnLuật
Số37/2018/QH14
Ngày ban hành20/11/2018
Ngày hiệu lực01/07/2019
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
20 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 36_2018_QH14_322049.doc
Loại văn bảnLuật
Số36/2018/QH14
Ngày ban hành20/11/2018
Ngày hiệu lực01/07/2019
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
21 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 35_2018_QH14_390511.doc
Loại văn bảnLuật
Số35/2018/QH14
Ngày ban hành20/11/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
22 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018 34_2018_QH14_388254.doc
Loại văn bảnLuật
Số34/2018/QH14
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực01/07/2019
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
23 33/2018/QH14 Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 33_2018_QH14_329798.doc
Loại văn bảnLuật
Số33/2018/QH14
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực01/07/2019
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
24 32/2018/QH14 Luật Chăn nuôi năm 2018 32_2018_QH14_353242.doc
Loại văn bảnLuật
Số32/2018/QH14
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực01/01/2020
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
25 31/2018/QH14 Luật Trồng trọt năm 2018 31_2018_QH14_336355.doc
Loại văn bảnLuật
Số31/2018/QH14
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực01/01/2020
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
26 30/2018/QH14 Luật Đặc xá năm 2018 30_2018_QH14_373731.doc
Loại văn bảnLuật
Số30/2018/QH14
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực01/07/2019
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
27 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 29_2018_QH14_337064.doc
Loại văn bảnLuật
Số29/2018/QH14
Ngày ban hành15/11/2018
Ngày hiệu lực01/07/2020
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
28 1380/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí" 397225.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số1380/QĐ-TTg
Ngày ban hành18/10/2018
Ngày hiệu lực18/10/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
29 6890/QĐ-BCA Quyết định của Bộ Công an về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31/12/2017) scan0080.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số6890/QĐ-BCA
Ngày ban hành31/10/2018
Ngày hiệu lực31/10/2018
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýThứ trưởng Bộ Công na Lê Quý Vương
30 140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-dau-tu-kinh-doanh-linh-vuc-lao-dong.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số140/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành08/10/2018
Ngày hiệu lực08/10/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc