TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (10)
STT Số Trích yếu
1 14/2017/QH14 Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 Luat quan ly vu khi 14.doc
Loại văn bảnLuật
Số14/2017/QH14
Ngày ban hành20/06/2017
Ngày hiệu lực01/07/2018
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
2 04/2014/TT-BCA Thông tư số 04/2014/TT-BCA, ngày 21/01/2014 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA, ngày 11/10/2010 của Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm. TTSo04-2014-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số04/2014/TT-BCA
Ngày ban hành21/01/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
3 35/2010/TT-BCA Thông tư số 35/2010/TT-BCA, ngày 11/10/2010 của Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm TTSo35_2010_TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số35/2010/TT-BCA
Ngày ban hành11/10/2010
Ngày hiệu lực25/11/2010
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Lê Hồng Anh
4 193/2010/TT-BTC Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. TTSo193-2010-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số193/2010/TT-BTC
Ngày ban hành02/12/2010
Ngày hiệu lực16/01/2011
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýThứ Trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
5 50/2014/TT-BCA Thông tư số 50/2014/TT-BCA, ngày 24/10/2014 của Bộ Công an quy định về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. TTSo-50-2014-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số50/2014/TT-BCA
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực15/12/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
6 34/2012/TT-BCA Thông tư số 34/2012/TT-BCA, ngày 12/6/2012 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. TTSo34-2012-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số34/2012/TT-BCA
Ngày ban hành12/06/2012
Ngày hiệu lực30/07/2012
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
7 30/2012/TT-BCA Thông tư số 30/2012/TT-BCA, ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh. TTSo30-2012-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số30/2012/TT-BCA
Ngày ban hành29/05/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
8 25/2012/NĐ-CP Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. NDSo25-2012-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số25/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2012
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
9 07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13, ngày 12/7/2013). PL07.2013.UBTVQH13.pdf
Loại văn bảnPháp Lệnh
Số07/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực01/03/2014
Cơ quan ban hànhỦy Ban Thường Vụ Quốc Hội
Người kýChủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng
10 16/2011/UBTVQH12 Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011). phaplenhso16-2011-UBTVQH12.pdf
Loại văn bảnPháp Lệnh
Số16/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành30/06/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Cơ quan ban hànhỦy Ban Thường Vụ Quốc Hội
Người kýNguyễn Phú Trọng