TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (9)
STT Số Trích yếu
1 09/2009/TTLT-BCA-BYT Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT, ngày 03/11/2009 của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân TTLienTich09_2009_TTLT-BCA-BYT.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số09/2009/TTLT-BCA-BYT
Ngày ban hành18/03/2010
Ngày hiệu lực18/04/2010
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Bộ Y Tế
Người kýThứ Trưởng Đặng Văn Hiếu
2 74/2011/TT-BCA Thông tư số 74/2011/TT-BCA, ngày 11/11/2011 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13), ngày 09/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. TTSo74_2011_TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số74/2011/TT-BCA
Ngày ban hành11/11/2011
Ngày hiệu lực26/12/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
3 21/2007/TT-BCA(X13) Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13), ngày 09/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. TTSo21_2007_TT-BCA(X13).pdf
Loại văn bảnThông tư
Số 21/2007/TT-BCA(X13)
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Lê Hồng Anh
4 12/2007/NĐ-CP Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. ND12-2007-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số12/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành17/01/2007
Ngày hiệu lực14/02/2007
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
5 20/2003/TT-BLĐTBXH Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP, ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động. Thongtu20-2003-TT-BLĐTBXH.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số20/2003/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành22/09/2003
Ngày hiệu lực11/10/2003
Cơ quan ban hànhBộ Lao Động
Người kýBộ Trưởng Nguyễn thị Hằng
6 44/2013/NĐ-CP Nghị định số 44/2013/NĐ-CP, ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Nghi dinh 44-2013-NDCP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số44/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực01/07/2013
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
7 10/2012/QH13 Bộ luật Lao động năm 2012 (Luật số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012).
Loại văn bảnLuật
Số10/2012/QH13
Ngày ban hành18/06/2012
Ngày hiệu lực01/05/2013
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng
8 73/2014/QH13 Luật Công an nhân dân (sửa đổi) (Luật số 73/2014/QH13, ngày 27/11/2014). LuatSo-73-2014-QH13.pdf
Loại văn bảnLuật
Số73/2014/QH13
Ngày ban hành27/11/2014
Ngày hiệu lực01/07/2015
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng
9 71/2011/TT-BCA Thông tư số 71/2011/TT-BCA, ngày 17/10/2011 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân. thong-tu-71-2011-bca.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số71/2011/TT-BCA
Ngày ban hành17/10/2011
Ngày hiệu lực17/10/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang