TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (9)
STT Số Trích yếu
1 85/2018/NĐ-CP Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 85_2018_ND-CP_354147.doc
Loại văn bảnNghị định
Số85/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành30/05/2018
Ngày hiệu lực15/07/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
2 29/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 29_2018_ND-CP_376892.doc
Loại văn bảnNghị định
Số29/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành05/03/2019
Ngày hiệu lực05/03/2019
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
3 167/2017/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 167_2017_ND-CP_358573.doc
Loại văn bảnNghị định
Số167/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành31/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
4 151/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 151_2017_ND-CP_354145.doc
Loại văn bảnNghị định
Số151/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
5 0 Tài liệu phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP scan0129.pdf
Loại văn bảnLuật
Số0
Ngày ban hành01/01/2018
Ngày hiệu lực01/01/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người ký
6 36/2008/NĐ-CP Nghị định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 36_2008_ND-CP_64482.doc
Loại văn bảnNghị định
Số 36/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực19/04/2008
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
7 140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-dau-tu-kinh-doanh-linh-vuc-lao-dong.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số140/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành08/10/2018
Ngày hiệu lực08/10/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
8 61/2018/NĐ-CP Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nd so 61 nam 2018.doc
Loại văn bảnNghị định
Số61/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành23/04/2018
Ngày hiệu lực21/06/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
9 104/2017/NĐ-CP Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 104_2017_ND-CP_324786.doc
Loại văn bảnNghị định
Số104/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc