TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (12)
STT Số Trích yếu
1 3039 /QĐ-BCA-C41 Quyết định số 3039 /QĐ-BCA-C41 ngày 21/7/2016 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an Qd_Congbo_ CCCD.doc PhanIvaII_QD_TheCCCD.doc
Loại văn bảnQuyết định
Số3039 /QĐ-BCA-C41
Ngày ban hành21/07/2016
Ngày hiệu lực21/07/2016
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýThượng tướng Tô Lâm
2 137/2015/NĐ-CP Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2015 Nghi_Dinh_137_2015_ND-CP.doc
Loại văn bảnNghị định
Số137/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành31/12/2015
Ngày hiệu lực15/02/2016
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
3 02/2014/TT-BTC Thông tư số 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 02-2014-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số02/2014/TT-BTC
Ngày ban hành02/01/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýVũ Thị Mai
4 998/2001/QĐ-BCA(C11) Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11), ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. 998-2001-QĐ-BCA(C11).pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số998/2001/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành10/10/2001
Ngày hiệu lực10/10/2001
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Thế Tiệm
5 04/1999/TT-BCA(C13) Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13), ngày 19/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. 04-1999-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số04/1999/TT-BCA(C13)
Ngày ban hành19/04/1999
Ngày hiệu lực01/05/1999
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Thế Tiệm
6 170/2007/NĐ-CP Nghị định số 170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. 170-2007-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số170/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành19/11/2007
Ngày hiệu lực03/12/2007
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
7 05/1999/NĐ-CP Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. 05-1999-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số05/1999/NĐ-CP
Ngày ban hành03/02/1999
Ngày hiệu lực01/05/1999
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýPhan Văn Khải
8 18/2014/TT-BCA Thông tư số 18/2014/TT-BCA, ngày 29/4/2014 của Bộ Công an hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân đổi Chứng minh nhân dân. 18-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số18/2014/TT-BCA
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực16/06/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
9 155/2012/TT-BTC Thông tư số 155/2012/TT-BTC, ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới. 155-2012-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số155/2012/TT-BTC
Ngày ban hành20/09/2012
Ngày hiệu lực05/11/2012
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýTrần Xuân Hà
10 11/2016/TT-BCA Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 11-2016-TT-BCA thay 07-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số11/2016/TT-BCA
Ngày ban hành04/03/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
11 05/2014/TT-BCA Thông tư số 05/2014/TT-BCA, ngày 22/01/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân. 05-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số05/2014/TT-BCA
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
12 106/2013/NĐ-CP Nghị định số 106/2013/NĐ-CP, ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ. 106-2013-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số106/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành17/09/2013
Ngày hiệu lực02/11/2013
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng