TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (7)
STT Số Trích yếu
1 45/2009/TT-BCA(C11) Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11), ngày 14/7/2009 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 về kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 45.2009.TT-BCA(C11).pdf Bao cao.xls Phu luc.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số45/2009/TT-BCA(C11)
Ngày ban hành14/07/2009
Ngày hiệu lực28/08/2009
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
2 52/2008/NĐ-CP Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 52-2008-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số52/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành22/04/2008
Ngày hiệu lực07/05/2008
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
3 193/2010/TT-BTC Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 193-2010-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số193/2010/TT-BTC
Ngày ban hành02/12/2010
Ngày hiệu lực16/01/2011
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
4 66/2014/TT-BCA Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. 66-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số66/2014/TT-BCA
Ngày ban hành16/12/2014
Ngày hiệu lực06/02/2015
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
5 33/2010/TT-BCA Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 33-2010-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số33/2010/TT-BCA
Ngày ban hành05/10/2010
Ngày hiệu lực20/11/2010
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
6 79/2014/NĐ-CP Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 79-2014-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số79/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực15/09/2014
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
7 72/2009/NĐ-CP Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 72-2009-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số72/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành03/09/2009
Ngày hiệu lực20/10/2009
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng