TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (37)
STT Số Trích yếu
1 36/2008/NĐ-CP Nghị định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 36_2008_ND-CP_64482.doc
Loại văn bảnNghị định
Số 36/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực19/04/2008
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
2 1380/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí" 397225.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số1380/QĐ-TTg
Ngày ban hành18/10/2018
Ngày hiệu lực18/10/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
3 140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-dau-tu-kinh-doanh-linh-vuc-lao-dong.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số140/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành08/10/2018
Ngày hiệu lực08/10/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
4 61/2018/NĐ-CP Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nd so 61 nam 2018.doc
Loại văn bảnNghị định
Số61/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành23/04/2018
Ngày hiệu lực21/06/2018
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
5 104/2017/NĐ-CP Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 104_2017_ND-CP_324786.doc
Loại văn bảnNghị định
Số104/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
6 705/QĐ-TTg Quyết định ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 705_QD-TTg_350233.doc
Loại văn bảnQuyết định
Số705/QĐ-TTg
Ngày ban hành25/05/2017
Ngày hiệu lực25/05/2017
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
7 181/2013/NĐ-CP Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 181_2013_ND-CP_213649.doc
Loại văn bảnNghị định
Số181/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành14/11/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
8 158/2013/NĐ-CP Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 158_2013_ND-CP_213060.doc
Loại văn bảnNghị định
Số158/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
9 131/2013/NĐ-CP Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 131_2013_ND-CP_210029.doc
Loại văn bảnNghị định
Số131/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành16/10/2013
Ngày hiệu lực15/12/2013
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
10 28/2017/NĐ-CP Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 28_2017_ND-CP_320512.doc
Loại văn bảnNghị định
Số28/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành20/03/2017
Ngày hiệu lực05/05/2017
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
11 10/2013/TT-BVHTTDL Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
Loại văn bảnThông tư
Số10/2013/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực01/02/2014
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýBộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh
12 137/2015/NĐ-CP Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2015 Nghi_Dinh_137_2015_ND-CP.doc
Loại văn bảnNghị định
Số137/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành31/12/2015
Ngày hiệu lực15/02/2016
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
13 91/2013/NĐ-CP Nghị định số 91/2013/NĐ-CP, ngày 12/8/2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. NDSo-91-2013-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số91/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành12/08/2013
Ngày hiệu lực01/10/2013
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
14 76/2012/NĐ-CP Nghị định số 76/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo. NDSo-76-2012-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số76/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành03/10/2012
Ngày hiệu lực20/11/2012
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
15 75/2012/NĐ-CP Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. ND-75-2012-NĐ-CP .pdf
Loại văn bảnNghị định
Số75/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành03/10/2012
Ngày hiệu lực20/11/2012
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
16 31/2014/NĐ-CP Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. NDSo-31_2014_ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số31/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành18/04/2014
Ngày hiệu lực15/06/2014
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
17 65/2014/NĐ-CP Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. NDSo-65_2014_ND-CP_238029.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số65/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực20/08/2014
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
18 42/2010/NĐ-CP Nghị đinh số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. NDSo-42-2010-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số42/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành15/04/2010
Ngày hiệu lực01/06/2010
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
19 109/2009/NĐ-CP Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. 109-2009-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số109/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành01/12/2009
Ngày hiệu lực01/02/2010
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
20 105/2014/NĐ-CP Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. NDSo-105-2014-NDCP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số105/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành15/11/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
21 31/2013/NĐ-CP Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. NghiDinhSo-31-2013-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số31/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành09/04/2013
Ngày hiệu lực01/06/2013
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
22 87/2013/NĐ-CP Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30/7/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. NDSo-87-2013-NDCP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số87/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành30/07/2013
Ngày hiệu lực14/09/2013
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
23 11/2011/NĐ-CP Nghị định số 11/2011/NĐ-CP, ngày 30/01/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ. ND11CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số11/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành30/01/2011
Ngày hiệu lực01/04/2011
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
24 31/2009/NĐ-CP Nghị định số 31/2009/NĐ-CP, ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP, ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. 31-2009-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số31/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành01/04/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
25 58/2001/NĐ-CP Nghị định số 58/2001/NĐ-CP, ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. 58-2001-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số58/2001/NĐ-CP
Ngày ban hành24/08/2001
Ngày hiệu lực08/09/2001
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýPhan Văn Khải
26 52/2008/NĐ-CP Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 52-2008-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số52/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành22/04/2008
Ngày hiệu lực07/05/2008
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
27 79/2014/NĐ-CP Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 79-2014-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số79/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực15/09/2014
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
28 72/2009/NĐ-CP Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 72-2009-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số72/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành03/09/2009
Ngày hiệu lực20/10/2009
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
29 12/2007/NĐ-CP Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. ND12-2007-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số12/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành17/01/2007
Ngày hiệu lực14/02/2007
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
30 170/2007/NĐ-CP Nghị định số 170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. 170-2007-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số170/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành19/11/2007
Ngày hiệu lực03/12/2007
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng