TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (161)
STT Số Trích yếu
91 03/2000/TTLT-BCA-TLĐ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BCA-TLĐ, ngày 15/3/2000 của Bộ Công an, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, việc khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu trong hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam. 03-2000-TTLT-BCA-TLD.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số03/2000/TTLT-BCA-TLĐ
Ngày ban hành15/03/2000
Ngày hiệu lực30/03/2000
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Người kýNguyễn An Lương
92 04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN Thông tư liên tịch số 04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN, ngày 20/3/2000 của Bộ Công an, Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu các cấp, các đơn vị thuộc hệ thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 04-2000-TTLT-BCA-HCCBVN.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN
Ngày ban hành20/03/2000
Ngày hiệu lực05/06/2000
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Người kýLê Thế Tiệm
93 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC. TTLT21BQP.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành26/02/2008
Ngày hiệu lực21/03/2008
Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội
Người kýTHỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Được, THỨ TRƯỞNG Bùi Hồng Lĩnh, THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn
94 83/2010/TTLT-BQP-BCA Thông tư liên tịch số 83/2010/TTLT-BQP-BCA, ngày 30/6/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban chỉ huy quân sự. 83-2010-TTLT-BQP-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số83/2010/TTLT-BQP-BCA
Ngày ban hành30/06/2010
Ngày hiệu lực15/08/2010
Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng - Bộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
95 07/2010/TT-BCA Thông tư số 07/2010/TT-BCA, ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP, ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP, ngày 01/4/2009. 07-2010-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số07/2010/TT-BCA
Ngày ban hành05/02/2010
Ngày hiệu lực20/03/2010
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
96 21/2012/TT-BCA Thông tư số 21/2012/TT-BCA, ngày 13/04/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh Nhà nước. 21-2012-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số21/2012/TT-BCA
Ngày ban hành13/04/2012
Ngày hiệu lực06/06/2012
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
97 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. ThongTuLienTich191_2005_TTLT_BQP-BLDTBXH-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành07/12/2005
Ngày hiệu lực22/12/2005
Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội
Người kýTHỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Rinh, THỨ TRƯỞNG Bùi Hồng Lĩnh, THỨ TRƯỞNG Trần Văn Tá
98 31/2009/NĐ-CP Nghị định số 31/2009/NĐ-CP, ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP, ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. 31-2009-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số31/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành01/04/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
99 58/2001/NĐ-CP Nghị định số 58/2001/NĐ-CP, ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. 58-2001-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số58/2001/NĐ-CP
Ngày ban hành24/08/2001
Ngày hiệu lực08/09/2001
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýPhan Văn Khải
100 45/2009/TT-BCA(C11) Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11), ngày 14/7/2009 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 về kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 45.2009.TT-BCA(C11).pdf Bao cao.xls Phu luc.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số45/2009/TT-BCA(C11)
Ngày ban hành14/07/2009
Ngày hiệu lực28/08/2009
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
101 52/2008/NĐ-CP Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 52-2008-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số52/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành22/04/2008
Ngày hiệu lực07/05/2008
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
102 193/2010/TT-BTC Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 193-2010-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số193/2010/TT-BTC
Ngày ban hành02/12/2010
Ngày hiệu lực16/01/2011
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
103 66/2014/TT-BCA Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. 66-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số66/2014/TT-BCA
Ngày ban hành16/12/2014
Ngày hiệu lực06/02/2015
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
104 33/2010/TT-BCA Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 33-2010-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số33/2010/TT-BCA
Ngày ban hành05/10/2010
Ngày hiệu lực20/11/2010
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
105 79/2014/NĐ-CP Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 79-2014-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số79/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực15/09/2014
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
106 04/TT-BCA(X13) Thông tư số 04/TT-BCA(X13), ngày 28/4/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ trong Công an nhân dân. TT04-BCA(X13).pdf
Loại văn bảnThông tư
Số04/TT-BCA(X13)
Ngày ban hành28/04/2006
Ngày hiệu lực13/05/2006
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýThứ Trưởng Thường Trực Nguyễn Khánh Toàn
107 72/2009/NĐ-CP Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 72-2009-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số72/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành03/09/2009
Ngày hiệu lực20/10/2009
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
108 188/2007/QĐ-TTg Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg, ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. QD188TTG.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số188/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành06/12/2007
Ngày hiệu lực29/12/2007
Cơ quan ban hànhThủ Tướng Chính Phủ
Người kýPhó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng
109 02/2014/TT-BTC Thông tư số 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 02-2014-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số02/2014/TT-BTC
Ngày ban hành02/01/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýVũ Thị Mai
110 290/2005/QĐ-TTg Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. QDSo290_2005_QD-TTg.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số290/2005/QĐ-TTg
Ngày ban hành08/11/2005
Ngày hiệu lực03/12/2005
Cơ quan ban hànhThủ Tướng Chính Phủ
Người kýPhó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
111 09/2009/TTLT-BCA-BYT Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT, ngày 03/11/2009 của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân TTLienTich09_2009_TTLT-BCA-BYT.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số09/2009/TTLT-BCA-BYT
Ngày ban hành18/03/2010
Ngày hiệu lực18/04/2010
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Bộ Y Tế
Người kýThứ Trưởng Đặng Văn Hiếu
112 998/2001/QĐ-BCA(C11) Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11), ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. 998-2001-QĐ-BCA(C11).pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số998/2001/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành10/10/2001
Ngày hiệu lực10/10/2001
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Thế Tiệm
113 74/2011/TT-BCA Thông tư số 74/2011/TT-BCA, ngày 11/11/2011 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13), ngày 09/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. TTSo74_2011_TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số74/2011/TT-BCA
Ngày ban hành11/11/2011
Ngày hiệu lực26/12/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
114 21/2007/TT-BCA(X13) Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13), ngày 09/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. TTSo21_2007_TT-BCA(X13).pdf
Loại văn bảnThông tư
Số 21/2007/TT-BCA(X13)
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Lê Hồng Anh
115 12/2007/NĐ-CP Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. ND12-2007-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số12/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành17/01/2007
Ngày hiệu lực14/02/2007
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
116 04/1999/TT-BCA(C13) Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13), ngày 19/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. 04-1999-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số04/1999/TT-BCA(C13)
Ngày ban hành19/04/1999
Ngày hiệu lực01/05/1999
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Thế Tiệm
117 20/2003/TT-BLĐTBXH Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP, ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động. Thongtu20-2003-TT-BLĐTBXH.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số20/2003/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành22/09/2003
Ngày hiệu lực11/10/2003
Cơ quan ban hànhBộ Lao Động
Người kýBộ Trưởng Nguyễn thị Hằng
118 170/2007/NĐ-CP Nghị định số 170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. 170-2007-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số170/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành19/11/2007
Ngày hiệu lực03/12/2007
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
119 44/2013/NĐ-CP Nghị định số 44/2013/NĐ-CP, ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Nghi dinh 44-2013-NDCP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số44/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực01/07/2013
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
120 10/2012/QH13 Bộ luật Lao động năm 2012 (Luật số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012).
Loại văn bảnLuật
Số10/2012/QH13
Ngày ban hành18/06/2012
Ngày hiệu lực01/05/2013
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng