TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (174)
STT Số Trích yếu
121 188/2007/QĐ-TTg Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg, ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. QD188TTG.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số188/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành06/12/2007
Ngày hiệu lực29/12/2007
Cơ quan ban hànhThủ Tướng Chính Phủ
Người kýPhó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng
122 02/2014/TT-BTC Thông tư số 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 02-2014-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số02/2014/TT-BTC
Ngày ban hành02/01/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýVũ Thị Mai
123 290/2005/QĐ-TTg Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. QDSo290_2005_QD-TTg.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số290/2005/QĐ-TTg
Ngày ban hành08/11/2005
Ngày hiệu lực03/12/2005
Cơ quan ban hànhThủ Tướng Chính Phủ
Người kýPhó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
124 09/2009/TTLT-BCA-BYT Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT, ngày 03/11/2009 của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân TTLienTich09_2009_TTLT-BCA-BYT.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số09/2009/TTLT-BCA-BYT
Ngày ban hành18/03/2010
Ngày hiệu lực18/04/2010
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Bộ Y Tế
Người kýThứ Trưởng Đặng Văn Hiếu
125 998/2001/QĐ-BCA(C11) Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11), ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. 998-2001-QĐ-BCA(C11).pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số998/2001/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành10/10/2001
Ngày hiệu lực10/10/2001
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Thế Tiệm
126 74/2011/TT-BCA Thông tư số 74/2011/TT-BCA, ngày 11/11/2011 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13), ngày 09/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. TTSo74_2011_TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số74/2011/TT-BCA
Ngày ban hành11/11/2011
Ngày hiệu lực26/12/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
127 21/2007/TT-BCA(X13) Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13), ngày 09/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. TTSo21_2007_TT-BCA(X13).pdf
Loại văn bảnThông tư
Số 21/2007/TT-BCA(X13)
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Lê Hồng Anh
128 12/2007/NĐ-CP Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. ND12-2007-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số12/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành17/01/2007
Ngày hiệu lực14/02/2007
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
129 04/1999/TT-BCA(C13) Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13), ngày 19/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. 04-1999-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số04/1999/TT-BCA(C13)
Ngày ban hành19/04/1999
Ngày hiệu lực01/05/1999
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Thế Tiệm
130 20/2003/TT-BLĐTBXH Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP, ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động. Thongtu20-2003-TT-BLĐTBXH.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số20/2003/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành22/09/2003
Ngày hiệu lực11/10/2003
Cơ quan ban hànhBộ Lao Động
Người kýBộ Trưởng Nguyễn thị Hằng
131 170/2007/NĐ-CP Nghị định số 170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. 170-2007-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số170/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành19/11/2007
Ngày hiệu lực03/12/2007
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
132 44/2013/NĐ-CP Nghị định số 44/2013/NĐ-CP, ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Nghi dinh 44-2013-NDCP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số44/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực01/07/2013
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
133 10/2012/QH13 Bộ luật Lao động năm 2012 (Luật số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012).
Loại văn bảnLuật
Số10/2012/QH13
Ngày ban hành18/06/2012
Ngày hiệu lực01/05/2013
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng
134 73/2014/QH13 Luật Công an nhân dân (sửa đổi) (Luật số 73/2014/QH13, ngày 27/11/2014). LuatSo-73-2014-QH13.pdf
Loại văn bảnLuật
Số73/2014/QH13
Ngày ban hành27/11/2014
Ngày hiệu lực01/07/2015
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng
135 71/2011/TT-BCA Thông tư số 71/2011/TT-BCA, ngày 17/10/2011 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân. thong-tu-71-2011-bca.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số71/2011/TT-BCA
Ngày ban hành17/10/2011
Ngày hiệu lực17/10/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
136 04/2014/TT-BCA Thông tư số 04/2014/TT-BCA, ngày 21/01/2014 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA, ngày 11/10/2010 của Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm. TTSo04-2014-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số04/2014/TT-BCA
Ngày ban hành21/01/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
137 35/2010/TT-BCA Thông tư số 35/2010/TT-BCA, ngày 11/10/2010 của Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm TTSo35_2010_TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số35/2010/TT-BCA
Ngày ban hành11/10/2010
Ngày hiệu lực25/11/2010
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Lê Hồng Anh
138 05/1999/NĐ-CP Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. 05-1999-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số05/1999/NĐ-CP
Ngày ban hành03/02/1999
Ngày hiệu lực01/05/1999
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýPhan Văn Khải
139 193/2010/TT-BTC Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. TTSo193-2010-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số193/2010/TT-BTC
Ngày ban hành02/12/2010
Ngày hiệu lực16/01/2011
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýThứ Trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
140 18/2014/TT-BCA Thông tư số 18/2014/TT-BCA, ngày 29/4/2014 của Bộ Công an hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân đổi Chứng minh nhân dân. 18-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số18/2014/TT-BCA
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực16/06/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
141 155/2012/TT-BTC Thông tư số 155/2012/TT-BTC, ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới. 155-2012-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số155/2012/TT-BTC
Ngày ban hành20/09/2012
Ngày hiệu lực05/11/2012
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýTrần Xuân Hà
142 50/2014/TT-BCA Thông tư số 50/2014/TT-BCA, ngày 24/10/2014 của Bộ Công an quy định về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. TTSo-50-2014-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số50/2014/TT-BCA
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực15/12/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
143 34/2012/TT-BCA Thông tư số 34/2012/TT-BCA, ngày 12/6/2012 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. TTSo34-2012-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số34/2012/TT-BCA
Ngày ban hành12/06/2012
Ngày hiệu lực30/07/2012
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
144 30/2012/TT-BCA Thông tư số 30/2012/TT-BCA, ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh. TTSo30-2012-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số30/2012/TT-BCA
Ngày ban hành29/05/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
145 25/2012/NĐ-CP Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. NDSo25-2012-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số25/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2012
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
146 11/2016/TT-BCA Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 11-2016-TT-BCA thay 07-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số11/2016/TT-BCA
Ngày ban hành04/03/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
147 07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13, ngày 12/7/2013). PL07.2013.UBTVQH13.pdf
Loại văn bảnPháp Lệnh
Số07/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực01/03/2014
Cơ quan ban hànhỦy Ban Thường Vụ Quốc Hội
Người kýChủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng
148 16/2011/UBTVQH12 Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011). phaplenhso16-2011-UBTVQH12.pdf
Loại văn bảnPháp Lệnh
Số16/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành30/06/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Cơ quan ban hànhỦy Ban Thường Vụ Quốc Hội
Người kýNguyễn Phú Trọng
149 05/2014/TT-BCA Thông tư số 05/2014/TT-BCA, ngày 22/01/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân. 05-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số05/2014/TT-BCA
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
150 66/2014/TT-BCA Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. thong_tu_66-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số66/2014/TT-BCA
Ngày ban hành16/12/2014
Ngày hiệu lực06/02/2015
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýĐại Tướng Trần Đại Quang