TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (159)
STT Số Trích yếu
121 04/2014/TT-BCA Thông tư số 04/2014/TT-BCA, ngày 21/01/2014 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA, ngày 11/10/2010 của Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm. TTSo04-2014-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số04/2014/TT-BCA
Ngày ban hành21/01/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
122 35/2010/TT-BCA Thông tư số 35/2010/TT-BCA, ngày 11/10/2010 của Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm TTSo35_2010_TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số35/2010/TT-BCA
Ngày ban hành11/10/2010
Ngày hiệu lực25/11/2010
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Lê Hồng Anh
123 05/1999/NĐ-CP Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. 05-1999-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số05/1999/NĐ-CP
Ngày ban hành03/02/1999
Ngày hiệu lực01/05/1999
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýPhan Văn Khải
124 193/2010/TT-BTC Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. TTSo193-2010-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số193/2010/TT-BTC
Ngày ban hành02/12/2010
Ngày hiệu lực16/01/2011
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýThứ Trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
125 18/2014/TT-BCA Thông tư số 18/2014/TT-BCA, ngày 29/4/2014 của Bộ Công an hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân đổi Chứng minh nhân dân. 18-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số18/2014/TT-BCA
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực16/06/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
126 155/2012/TT-BTC Thông tư số 155/2012/TT-BTC, ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới. 155-2012-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số155/2012/TT-BTC
Ngày ban hành20/09/2012
Ngày hiệu lực05/11/2012
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýTrần Xuân Hà
127 50/2014/TT-BCA Thông tư số 50/2014/TT-BCA, ngày 24/10/2014 của Bộ Công an quy định về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. TTSo-50-2014-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số50/2014/TT-BCA
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực15/12/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
128 34/2012/TT-BCA Thông tư số 34/2012/TT-BCA, ngày 12/6/2012 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. TTSo34-2012-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số34/2012/TT-BCA
Ngày ban hành12/06/2012
Ngày hiệu lực30/07/2012
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
129 30/2012/TT-BCA Thông tư số 30/2012/TT-BCA, ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh. TTSo30-2012-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số30/2012/TT-BCA
Ngày ban hành29/05/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
130 25/2012/NĐ-CP Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. NDSo25-2012-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số25/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2012
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
131 11/2016/TT-BCA Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 11-2016-TT-BCA thay 07-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số11/2016/TT-BCA
Ngày ban hành04/03/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
132 07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13, ngày 12/7/2013). PL07.2013.UBTVQH13.pdf
Loại văn bảnPháp Lệnh
Số07/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực01/03/2014
Cơ quan ban hànhỦy Ban Thường Vụ Quốc Hội
Người kýChủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng
133 16/2011/UBTVQH12 Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011). phaplenhso16-2011-UBTVQH12.pdf
Loại văn bảnPháp Lệnh
Số16/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành30/06/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Cơ quan ban hànhỦy Ban Thường Vụ Quốc Hội
Người kýNguyễn Phú Trọng
134 05/2014/TT-BCA Thông tư số 05/2014/TT-BCA, ngày 22/01/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân. 05-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số05/2014/TT-BCA
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
135 66/2014/TT-BCA Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. thong_tu_66-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số66/2014/TT-BCA
Ngày ban hành16/12/2014
Ngày hiệu lực06/02/2015
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýĐại Tướng Trần Đại Quang
136 106/2013/NĐ-CP Nghị định số 106/2013/NĐ-CP, ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ. 106-2013-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số106/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành17/09/2013
Ngày hiệu lực02/11/2013
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
137 79/2014/NĐ-CP Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; ND79.2014CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số79/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực15/09/2014
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyển Tấn Dũng
138 27/2001/QH10 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 LuatPCCH-2001.pdf
Loại văn bảnLuật
Số27/2001/QH10
Ngày ban hành12/07/2001
Ngày hiệu lực04/10/2001
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc Hội Nông Đức Mạnh
139 67/2013/TT-BCA Thông tư số 67/2013/TT-BCA, ngày 11/12/2013 của Bộ Công an quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam Trung Quốc. 67-2013-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số67/2013/TT-BCA
Ngày ban hành11/12/2013
Ngày hiệu lực01/02/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
140 31/2015/TT-BCA Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. 31-2015-TT-BCA .pdf
Loại văn bảnThông tư
Số31/2015/TT-BCA
Ngày ban hành06/07/2015
Ngày hiệu lực20/08/2015
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
141 65/2013/TT-BCA Thông tư số 65/2013/TT-BCA, ngày 26/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. ThongTuSo65-2013-TT-BCAQuyDinhThiHanhMotSoDieuQDSo44-2012-QĐ-TTg .pdf
Loại văn bảnThông tư
Số65/2013/TT-BCA
Ngày ban hành26/11/2013
Ngày hiệu lực15/01/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýĐại Tướng Trần Đại Quang
142 190/2012/TT-BTC Thông tư số 190/2012/TT-BTC, ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. 190-2012-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số190/2012/TT-BTC
Ngày ban hành09/11/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýVũ Thị Mai
143 04/2015/TT-BCA Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 04-2015-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số04/2015/TT-BCA
Ngày ban hành05/01/2015
Ngày hiệu lực25/02/2015
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
144 44/2012/QĐ-TTg Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; QDSo44-2012-QĐ-TTgQuyDinhCongTacCuuHoCuNan.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số44/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành15/10/2012
Ngày hiệu lực05/12/2012
Cơ quan ban hànhThủ Tướng Chính Phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
145 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014). luat xuat nhap canh.pdf
Loại văn bảnLuật
Số47/2014/QH13
Ngày ban hành16/06/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýNguyễn Sinh Hùng
146 43/2011/TT-BCA Thông tư số 43/2011/TT-BCA, ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam. 43-2011-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số43/2011/TT-BCA
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực14/08/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
147 42/2011/TT-BCA Thông tư số 42/2011/TT-BCA, ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt nam sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp Campuchia. 42-2011-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số42/2011/TT-BCA
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực14/08/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
148 41/2011/TT-BCA Thông tư số 41/2011/TT-BCA, ngày 29/06/2011 của Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.
Loại văn bảnThông tư
Số41/2011/TT-BCA
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực14/08/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
149 05/2009/TTLT-BCA-BNG Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG, ngày 12/5/2009 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam. 05-2009-TTLT-BCA-BNG.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số05/2009/TTLT-BCA-BNG
Ngày ban hành12/05/2009
Ngày hiệu lực26/06/2009
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Bộ Ngoại giao
Người kýNguyễn Văn Hưởng
150 36/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013). luat sua doi bo sung luat cu tru.pdf
Loại văn bảnLuật
Số36/2013/QH13
Ngày ban hành20/06/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýNguyễn Sinh Hùng