TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (163)
STT Số Trích yếu
151 42/2011/TT-BCA Thông tư số 42/2011/TT-BCA, ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt nam sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp Campuchia. 42-2011-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số42/2011/TT-BCA
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực14/08/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
152 41/2011/TT-BCA Thông tư số 41/2011/TT-BCA, ngày 29/06/2011 của Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.
Loại văn bảnThông tư
Số41/2011/TT-BCA
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực14/08/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
153 05/2009/TTLT-BCA-BNG Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG, ngày 12/5/2009 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam. 05-2009-TTLT-BCA-BNG.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số05/2009/TTLT-BCA-BNG
Ngày ban hành12/05/2009
Ngày hiệu lực26/06/2009
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Bộ Ngoại giao
Người kýNguyễn Văn Hưởng
154 36/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013). luat sua doi bo sung luat cu tru.pdf
Loại văn bảnLuật
Số36/2013/QH13
Ngày ban hành20/06/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýNguyễn Sinh Hùng
155 81/2006/QH11 Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006). luat cu tru.pdf
Loại văn bảnLuật
Số81/2006/QH11
Ngày ban hành29/11/2006
Ngày hiệu lực01/07/2007
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýNguyễn Phú Trọng
156 157/2015/TT-BTC Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. 157-2015-TT-BTC .pdf
Loại văn bảnThông tư
Số157/2015/TT-BTC
Ngày ban hành08/10/2015
Ngày hiệu lực23/11/2015
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýVũ Thị Mai
157 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/02/2014 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao hướng dẫn, trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán. 01-2014-TTLT-BCA-BQP-BLDTBXH-BNG.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG
Ngày ban hành10/02/2014
Ngày hiệu lực25/03/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao
Người kýNguyễn Thành Chung
158 07/2013/TT-BCA Thông tư số 07/2013/TT-BCA, ngày 30/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2007/TT-BCA, ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA, ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 07-2013-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số07/2013/TT-BCA
Ngày ban hành30/01/2013
Ngày hiệu lực20/03/2013
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
159 27/2007/TT-BCA Thông tư số 27/2007/TT-BCA, ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông trong nước. 27-2007-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số27/2007/TT-BCA
Ngày ban hành29/11/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýThi Văn Tám
160 65/2012/NĐ-CP Nghị định số 65/2012/NĐ-CP, ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 65-2012-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số65/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành06/09/2012
Ngày hiệu lực10/11/2012
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
161 66/2009/TT-BTC Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. 66-2009TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số66/2009/TT-BTC
Ngày ban hành30/03/2009
Ngày hiệu lực14/05/2009
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
162 08/2013/TTLT/BCA-BNG Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA-BNG, ngày 20/08/2013 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG, ngày 06/10/2009 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 08-2013-TTLT-BCA-BNG.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số08/2013/TTLT/BCA-BNG
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/12/2013
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Bộ Ngoại giao
Người kýTô Lâm
163 136/2007/NĐ-CP Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 136-2007-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số136/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành17/08/2007
Ngày hiệu lực14/09/2007
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng