TÌM KIẾM
DANH SÁCH VĂN BẢN (184)
STT Số Trích yếu
151 155/2012/TT-BTC Thông tư số 155/2012/TT-BTC, ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới. 155-2012-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số155/2012/TT-BTC
Ngày ban hành20/09/2012
Ngày hiệu lực05/11/2012
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýTrần Xuân Hà
152 50/2014/TT-BCA Thông tư số 50/2014/TT-BCA, ngày 24/10/2014 của Bộ Công an quy định về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. TTSo-50-2014-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số50/2014/TT-BCA
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực15/12/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
153 34/2012/TT-BCA Thông tư số 34/2012/TT-BCA, ngày 12/6/2012 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. TTSo34-2012-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số34/2012/TT-BCA
Ngày ban hành12/06/2012
Ngày hiệu lực30/07/2012
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
154 30/2012/TT-BCA Thông tư số 30/2012/TT-BCA, ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh. TTSo30-2012-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số30/2012/TT-BCA
Ngày ban hành29/05/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang
155 25/2012/NĐ-CP Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. NDSo25-2012-NĐ-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số25/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2012
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
156 11/2016/TT-BCA Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 11-2016-TT-BCA thay 07-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số11/2016/TT-BCA
Ngày ban hành04/03/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
157 07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13, ngày 12/7/2013). PL07.2013.UBTVQH13.pdf
Loại văn bảnPháp Lệnh
Số07/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực01/03/2014
Cơ quan ban hànhỦy Ban Thường Vụ Quốc Hội
Người kýChủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng
158 16/2011/UBTVQH12 Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011). phaplenhso16-2011-UBTVQH12.pdf
Loại văn bảnPháp Lệnh
Số16/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành30/06/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Cơ quan ban hànhỦy Ban Thường Vụ Quốc Hội
Người kýNguyễn Phú Trọng
159 05/2014/TT-BCA Thông tư số 05/2014/TT-BCA, ngày 22/01/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân. 05-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số05/2014/TT-BCA
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
160 66/2014/TT-BCA Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. thong_tu_66-2014-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số66/2014/TT-BCA
Ngày ban hành16/12/2014
Ngày hiệu lực06/02/2015
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýĐại Tướng Trần Đại Quang
161 106/2013/NĐ-CP Nghị định số 106/2013/NĐ-CP, ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ. 106-2013-ND-CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số106/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành17/09/2013
Ngày hiệu lực02/11/2013
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
162 79/2014/NĐ-CP Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; ND79.2014CP.pdf
Loại văn bảnNghị định
Số79/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực15/09/2014
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyển Tấn Dũng
163 27/2001/QH10 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 LuatPCCH-2001.pdf
Loại văn bảnLuật
Số27/2001/QH10
Ngày ban hành12/07/2001
Ngày hiệu lực04/10/2001
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýChủ tịch Quốc Hội Nông Đức Mạnh
164 67/2013/TT-BCA Thông tư số 67/2013/TT-BCA, ngày 11/12/2013 của Bộ Công an quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam Trung Quốc. 67-2013-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số67/2013/TT-BCA
Ngày ban hành11/12/2013
Ngày hiệu lực01/02/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
165 31/2015/TT-BCA Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. 31-2015-TT-BCA .pdf
Loại văn bảnThông tư
Số31/2015/TT-BCA
Ngày ban hành06/07/2015
Ngày hiệu lực20/08/2015
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
166 65/2013/TT-BCA Thông tư số 65/2013/TT-BCA, ngày 26/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. ThongTuSo65-2013-TT-BCAQuyDinhThiHanhMotSoDieuQDSo44-2012-QĐ-TTg .pdf
Loại văn bảnThông tư
Số65/2013/TT-BCA
Ngày ban hành26/11/2013
Ngày hiệu lực15/01/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýĐại Tướng Trần Đại Quang
167 190/2012/TT-BTC Thông tư số 190/2012/TT-BTC, ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. 190-2012-TT-BTC.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số190/2012/TT-BTC
Ngày ban hành09/11/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýVũ Thị Mai
168 04/2015/TT-BCA Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 04-2015-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số04/2015/TT-BCA
Ngày ban hành05/01/2015
Ngày hiệu lực25/02/2015
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
169 44/2012/QĐ-TTg Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; QDSo44-2012-QĐ-TTgQuyDinhCongTacCuuHoCuNan.pdf
Loại văn bảnQuyết định
Số44/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành15/10/2012
Ngày hiệu lực05/12/2012
Cơ quan ban hànhThủ Tướng Chính Phủ
Người kýNguyễn Tấn Dũng
170 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014). luat xuat nhap canh.pdf
Loại văn bảnLuật
Số47/2014/QH13
Ngày ban hành16/06/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýNguyễn Sinh Hùng
171 43/2011/TT-BCA Thông tư số 43/2011/TT-BCA, ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam. 43-2011-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số43/2011/TT-BCA
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực14/08/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
172 42/2011/TT-BCA Thông tư số 42/2011/TT-BCA, ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt nam sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp Campuchia. 42-2011-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số42/2011/TT-BCA
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực14/08/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
173 41/2011/TT-BCA Thông tư số 41/2011/TT-BCA, ngày 29/06/2011 của Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.
Loại văn bảnThông tư
Số41/2011/TT-BCA
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực14/08/2011
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýLê Hồng Anh
174 05/2009/TTLT-BCA-BNG Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG, ngày 12/5/2009 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam. 05-2009-TTLT-BCA-BNG.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số05/2009/TTLT-BCA-BNG
Ngày ban hành12/05/2009
Ngày hiệu lực26/06/2009
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Bộ Ngoại giao
Người kýNguyễn Văn Hưởng
175 36/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013). luat sua doi bo sung luat cu tru.pdf
Loại văn bảnLuật
Số36/2013/QH13
Ngày ban hành20/06/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýNguyễn Sinh Hùng
176 81/2006/QH11 Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006). luat cu tru.pdf
Loại văn bảnLuật
Số81/2006/QH11
Ngày ban hành29/11/2006
Ngày hiệu lực01/07/2007
Cơ quan ban hànhQuốc Hội
Người kýNguyễn Phú Trọng
177 157/2015/TT-BTC Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. 157-2015-TT-BTC .pdf
Loại văn bảnThông tư
Số157/2015/TT-BTC
Ngày ban hành08/10/2015
Ngày hiệu lực23/11/2015
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýVũ Thị Mai
178 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/02/2014 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao hướng dẫn, trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán. 01-2014-TTLT-BCA-BQP-BLDTBXH-BNG.pdf
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG
Ngày ban hành10/02/2014
Ngày hiệu lực25/03/2014
Cơ quan ban hànhBộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao
Người kýNguyễn Thành Chung
179 07/2013/TT-BCA Thông tư số 07/2013/TT-BCA, ngày 30/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2007/TT-BCA, ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA, ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 07-2013-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số07/2013/TT-BCA
Ngày ban hành30/01/2013
Ngày hiệu lực20/03/2013
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýTrần Đại Quang
180 27/2007/TT-BCA Thông tư số 27/2007/TT-BCA, ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông trong nước. 27-2007-TT-BCA.pdf
Loại văn bảnThông tư
Số27/2007/TT-BCA
Ngày ban hành29/11/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Cơ quan ban hànhBộ Công an
Người kýThi Văn Tám