Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Ngày 24/7/2017, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị Công an toàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

(Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình có nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp ngoài dự báo, tác động không có lợi đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác Công an trên địa bàn tỉnh, song lực lượng Công an Tuyên Quang đã luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an; triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; gương mẫu đi đầu trong nhiệm vụ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, đã đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

(Đại tá Phạm Văn Giáp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng - khóa XII)

Cùng ngày, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA, ngày 26/6/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương nghiên cứu, xây dựng đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tới cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị  Công an toàn tỉnh. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và CBCS trong toàn Đảng bộ nắm vững, thấm nhuần các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và giải pháp chủ yếu của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường. Hội nghị đã thảo luận và xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với nhiệm vụ của lực lượng Công an. Ngay sau Hội nghị này, các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố sẽ tổ chức triển khai học tập Nghị quyết tới toàn thể đảng viên, CBCS, xây dựng Chương trình hành động sát hợp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Tin và ảnh: Trần Thái 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên