UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm"

Thứ tư 13/10/2021 11:11:51 Các cuộc vận động, phong trào thi đua

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, ngày 29/9/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch số 165/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”. Theo đó, Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15/10/2021 đến ngày 30/10/2021, bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang điện tử.

Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 11 tuổi trở lên, đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Ra đề thi, Ban Xét giải, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi). Người tham gia dự thi trả lời 01 mã Đề thi gồm 30 câu hỏi (29 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi) trong ngân hàng câu hỏi thời gian tối đa 30 phút/01 lần thi; mỗi người dự thi được dự thi tối đa 05 lượt thi. 

Truy cập đường link sau để tham gia dự thi: https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/TN

Chi tiết Cuộc thi tại Kế hoạch số 165/KH-UBND kèm theo./.

Kế hoạch số 165/KH-UBND 

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên