NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC: ĐI VÀO CUỘC SỐNG, HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Thứ hai 08/08/2022 08:03:04 Các cuộc vận động, phong trào thi đua

Ngày 13/6/2005,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ). Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Qua đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên và nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo chuyển biến mới đối với công tác đảm bảo ANTT.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, phong trào TDBVANTQ đã đổi mới mạnh mẽ, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, biện pháp. Tập trung tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động và những giải pháp phòng ngừa tội phạm, những cách làm hay, những gương điển hình trong phong trào TDBVANTQ, trong truy bắt tội phạm... Cán bộ, Nhân dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự, từ đó đã cung cấp cho cơ quan Công an các cấp hàng ngàn nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự, giúp cho cơ quan Công an điều tra làm rõ hàng trăm vụ án, bắt xử lý hàng ngàn đối tượng, giữ vững sự ổn định về chính trị, đảm bảo về trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm; phòng, chống ma tuý, phòng chống mua bán người. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn đạt kết quả thiết thực.

Đối với Ngày hội TDBVANTQ, hằng năm vào dịp 19/8 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Nhân dân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, các mô hình tiên tiến và gương điển hình tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm. Các hoạt động Ngày hội luôn được đổi mới qua từng năm với hình thức đa dạng, nội dung phong phú… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm cho Ngày hội thực sự là Ngày hội của toàn dân.

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên