Mua thiết bị, phần mềm mô phỏng, cơ sở dữ liệu huấn luyện và đào tạo cho phòng bắn điện tử của Công an tỉnh Tuyên Quang

Thứ tư 04/09/2019 09:12:35 Đấu thầu, mua sắm
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Hàng hóa
Hình thức thông báo
Đăng lần đầu
Tên gói thầu
Mua thiết bị, phần mềm mô phỏng, cơ sở dữ liệu huấn luyện và đào tạo cho phòng bắn điện tử của Công an tỉnh Tuyên Quang
Tên dự án
Mua thiết bị, phần mềm mô phỏng, cơ sở dữ liệu huấn luyện và đào tạo cho phòng bắn điện tử của Công an tỉnh Tuyên Quang
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quyết định số 8140/QĐ-BCA-V04 ngày 21/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua thiết bị, phần mềm mô phỏng, cơ sở dữ liệu huấn luyện và đào tạo cho phòng bắn điện tử của Công an tỉnh Tuyên Quang
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Nội dung chính của gói thầu
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
08:00 15/08/19
Đến ngày
09:00 05/09/19
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Giá bán
2.000.000 VND

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC