Hội nghị Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội

Thứ năm 05/01/2017 09:25:57 Địa phương

Ngày 4-1, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang

Năm 2016, hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có nhiều kết quả nổi bật, thể hiện qua công tác xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với các cam kết quốc tế và triển khai định hướng đổi mới trong lĩnh vực KH&CN; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN; phát triển thị trường KH&CN; các hoạt động hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị đã thảo luận và tìm ra giải pháp để đưa nhanh KH&CN trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai chính phủ điện tử, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong năm 2016, ngành KH&CN của tỉnh đã thực hiện 8 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã xác định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục 32 đề tài, dự án cấp tỉnh; đã trình UBND tỉnh thành lập 44 tiểu ban; nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện 17 đề tài, dự án cấp tỉnh và 3 đề tài, dự án nông thôn miền núi. Các đề tài, dự án của ngành đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong thời gian qua, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước luôn có đóng góp quan trọng của ngành KH&CN. Sự phối hợp tham gia về công tác phát triển KH&CN giữa các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố ngày càng chặt chẽ. Bước đầu trong công tác chỉ đạo đã coi trọng ứng dụng KH&CN, lĩnh vực Khoa học xã hội, Khoa học cơ bản được nâng cao vị thế. Thủ tướng biểu dương những đóng góp của ngành KH&CN và đội ngũ những nhà khoa học. Thủ tướng cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế trong công tác phát triển ngành KH&CN. Hiện năng lực cạnh tranh của Việt Nam đứng ở vị trí 56, trong khi đó chỉ số sẵn sàng ứng dụng ngành KH&CN của Việt Nam đứng thứ 92/140 quốc gia. Về thể chế, cơ chế trong công tác phát triển ngành KH&CN vẫn còn nhiều rào cản. Những nghiên cứu khoa học nhiều lĩnh vực nhưng ít được áp dụng vào thực tiễn, việc xem xét đề tài khoa học nhiều nơi vẫn còn mang tính cảm tính. Đặc biệt yếu tố năng lực kiến tạo, quản trị của Nhà nước về ngành KH&CN còn nhiều hạn chế không tạo điều kiện tốt để phát triển ngành KH&CN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới ngành KH&CN cần đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp: phải nguyên cứu xây dựng thể chế thông thoáng, phá bỏ sự kìm hãm về thể chế, thu hút, phát huy nhân tài cống hiến cho đất nước. Thực hiện tốt công tác đảm bảo sở hữu trí tuệ. Ngành KH&CN cần phải tiến hành rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ xây dựng phương án phát triển tối ưu, hoạch định chiến lược cơ bản để đào tạo đội ngũ cán bộ ngành KH&CN phải được cân đối giữa các lĩnh vực. Nghiên cứu khoa học phải gắn với thị trường để có hướng đi phù hợp, hình thành các chợ ngành KH&CN. Các hoạt động khoa học cần phải được tách ra khỏi hành chính, người làm khoa học cần dựa vào kết quả chứ không vào quá trình. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc chuyển giao ngành KH&CN. Đầu tư cho ngành KH&CN cần phải khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào nghiên cứu khoa học, muốn thực hiện được cần phải thay đổi cơ cấu nguồn lực đầu tư cho KH&CN. Các cấp, các ngành cần phải xác định phát triển KH&CN là nhiệm vụ quan trọng, kịp thời tháo gỡ những tồn tại vướng mắc. Đội ngũ những nhà khoa học cần phải bám sát thực tiễn, chống biểu hiện suy thoái, diễn biến, phải bám sát doanh nghiệp, phối hợp với các bộ ngành chung tay phát triển KH&CN. Việc liên kết giữa 3 nhà, gồm nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cần phải chặt chẽ.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

theo báo Tuyên Quang

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên