Đánh giá tiến độ triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm 25/05/2017 19:50:35 Địa phương

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 


Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau Thông báo số 150//TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 13-4-2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, UBND tỉnh, các sở, ngành đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung thực hiện 6 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Về triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đến tháng 5-2017 có tổng số 22 nội dung công việc, đã có 17 nội dung công việc được triển khai, có các văn bản báo cáo gửi các bộ, ngành Trung ương. 

Tuy nhiên, còn một số phần việc chưa hoàn thành. Cụ thể, về nội dung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng đường kết nối Tuyên Quang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, còn 2 phần việc chưa hoàn thành. Nội dung cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn từ Nông Tiến (TP Tuyên Quang) tới thị trấn Na Hang, qua Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình còn 2 phần việc chưa hoàn thành. Việc bổ sung huyện Na Hang, Lâm Bình vào danh sách các huyện thực hiện theo Nghị quyết 30a/NQ-CP; huyện Chiêm Hóa được hưởng chính sách theo Quyết định số 293/QĐ-TTg, còn 2 phần việc chưa hoàn thành. Đối với nội dung xếp hạng Khu di sản thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình là di sản thiên nhiên Quốc gia đặc biệt và lập hồ sơ khu di sản thiên nhiên Ba Bể (Bắc Kạn) - Na Hang (Tuyên Quang) vào Danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới còn 3 phần việc chưa hoàn thành...

Các phần việc như: Bổ sung vốn còn thiếu của dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; phần vốn còn thiếu cho công trình cấp bách kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu thủy điện Tuyên Quang; đề xuất cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang; bố trí vốn thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ nguồn vốn ODA; dự án phát triển kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vay vốn Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Quỹ khí hậu xanh (GCF) và Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông hộ (ASAP); bổ sung vào quy hoạch sân golf tại Yên Sơn; chính sách hỗ trợ phát triển rừng... các ngành đã rà soát, làm việc cụ thể và đang chờ ý kiến của các bộ, ngành liên quan.  

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá chi tiết hơn các phần việc chưa thực hiện, giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện; các sở, ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo các Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối, đảm bảo nội dung công việc. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế lâm nghiệp, đảm bảo thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Tuyên Quang trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế lâm nghiệp. Sở Công Thương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án lớn, xây dựng lộ trình cụ thể cổ phần hóa Công ty thủy điện Tuyên Quang. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất kế hoạch, triển khai lộ trình xây dựng Hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối, nắm bắt toàn bộ nội dung công việc, các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai các nội dung liên quan theo đúng tiến độ. Các sở, ngành, địa phương phải bám sát Kế hoạch 30/KH-UBND của UBND tỉnh, chủ động trong công việc, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các phần việc vướng mắc để có phương án xử lý.                                 

Trần Liên

Theo báoTuyên Quang

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng