Bộ Tư pháp triển khai công tác tư pháp năm 2018

Thứ ba 26/12/2017 08:25:34 Địa phương

TQĐT - Ngày 25-12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai công tác tư pháp năm 2018. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị
tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2017, các báo cáo chuyên đề: hướng dẫn xử lý vướng mắc Luật đấu giá tài sản; theo dõi thi hành pháp luật; công tác thanh tra; kiểm tra, xử lý văn bản và sử dụng Bộ pháp điển.

Năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành, phê duyệt kế hoạch công tác tư pháp, pháp chế sớm hơn so với các năm trước. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương ban hành, chỉ đạo ban hành các chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hoá các nhiệm vụ; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác bám sát với các chương trình, kế hoạch đã được ban hành. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, đã kịp thời cập nhật những chỉ đạo của cấp trên để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời nắm bắt để có những điều chỉnh phù hợp đối với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn triển khai các nhiệm vụ. Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong công tác pháp chế, nhất là về xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, giám định tư pháp...

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ một số kinh nghiệm của tỉnh Tuyên Quang trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh, cần phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức của lãnh đạo, công tác phối hợp của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; vai trò của cán bộ tư pháp cấp xã. Tỉnh Tuyên Quang không chỉ chỉ đạo các địa phương trong tỉnh làm tốt công tác này mà còn ý thức trong việc phát hiện văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương để có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chúc mừng những kết quả mà Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp đã đạt được trong năm 2017. Chủ tịch nước nhấn mạnh Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp đã bám sát và hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước giao cho, xử lý có hiệu quả các điều ước quốc tế, tham mưu hiệu quả cho Chủ tịch nước về công tác Quốc tịch... góp phần xây dựng hiệu quả hệ thống pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Chủ tịch nước đề nghị, ngành Tư pháp phải chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng nhà nước pháp quyền đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phối hợp triển khai tốt việc thi hành pháp luật; sớm tham mưu khắc phục những hạn chế trong công tác hộ tịch quốc tế; tăng cường theo dõi việc kiểm tra, rà soát việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Củng cố niềm tin của nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường đối thoại với nhân dân. Tiếp tục phối hợp tham mưu về những vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế. Yếu tố con người giữ vai trò quyết định, vì vậy ngành Tư pháp cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có trình độ năng lực, phẩm chất tốt đáp ứng ngày càng cao trong thực hiện công tác tư pháp. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các cấp phải coi công tác tư pháp là công việc thường xuyên, quan trọng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC