Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ hai 10/09/2018 07:50:30 Địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang.

 


Công an phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) thu thập thông tin dân cư tại tổ 21. Ảnh: Lý Thịnh.

Theo đó, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh gồm 20 thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng quy định tại Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đảm bảo tổ chức thành công của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn toàn tỉnh.

Trụ sở văn phòng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh đặt tại Cục Thống kê tỉnh.
PV
Theo tuyenquang.gov.vn
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng