Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

Thứ tư 17/10/2018 22:09:45 Địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 91/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

Với chủ đề Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, thành phố, UBND cấp xã cần tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018; tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của cán bộ và nhân dân.

Các hoạt động hưởng ứng phải góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; gắn với tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lâm Sơn
Theo tuyenquang.gov.vn
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC