NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thứ năm 15/10/2020 21:42:12 Địa phương

Dự thảo Báo cáo chính trị do đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Ba khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực. Tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông nghiệp từng bước được khai thác, phát huy. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện và nâng cao chất lượng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục - đào tạo tiếp tục được củng cố ở tất cả các bậc học và ngành nghề đào tạo; đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội được bảo đảm; công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... Báo cáo chính trị đã đề ra các mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh; 15 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới.

Công an tỉnh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ cần nhận thức sâu sắc về thuận lợi, khó khăn, lợi thế, tiềm năng, sức mạnh của tỉnh nhà để lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện trong khu vực miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, chú trọng bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện  nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, các đại biểu đã bầu được 48 đồng chí có đức, có tài, năng lực kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian Đại hội, tình hình an ninh, an toàn được bảo đảm. Lực lượng Công an đã triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, thắt chặt an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban ngành Trung ương và các đại biểu dự Đại hội.
Với tinh thần “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”, ngày mai 15/10/2020, Đại hội tiếp tục diễn ra theo chương trình và thời gian quy định.
Công an tỉnh
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên