79 MÙA XUÂN CÒN MÃI

Thứ ba 19/05/2020 13:41:09 Giới thiệu

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Trong đó, lực lượng Công an nhân dân luôn được Bác quan tâm, chỉ bảo, giáo dục tư tưởng, lề lối, tác phong làm việc.

Người chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Bác dạy: “Công an dẫu có năm, bảy vạn đi chăng nữa thì vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng Nhân dân. Phải làm sao có hàng chục triệu tai mắt, đôi bàn tay”.

Người khẳng định: “Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

“Cán bộ, chiến sĩ Công an phải đoàn kết nhất trí, thực hành dân chủ, tự phê bình và khuyến khích cho dân phê bình Công an, có thế thì dân mới tích cực giúp đỡ Công an”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng những lời chỉ dạy của Người vẫn mang tính thời sự, còn nguyên vẹn giá trị và là bài học quý báu đối với lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Tuyên Quang nguyện khắc ghi những lời Bác dạy; lấy đó là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường cho mọi hành động, là chuẩn mực về đạo đức, nhân cách mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng phải rèn luyện, phấn đấu, thực hiện.

Công an tỉnh

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên