Công an Tuyên Quang tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Thứ hai 09/11/2020 15:11:14 Giới thiệu

Ngày 09/11/1946, Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử Lập pháp của Việt Nam.

                                      


Hiến pháp 1946 đã thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước Pháp quyền của dân, do dân và vì dân, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta, được ghi nhận trong tất cả các bản Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992, năm 2013.
Nhằm tôn vinh, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Việt Nam, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 9/11 đã được chính thức luật hóa tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 “Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Để triển khai, hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh, các đơn vị Công an toàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật với các hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp, hiệu quả như: Tổ chức tuyên truyền trực quan trên hệ thống Trang thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA, mở các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật... Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, Trại Tạm giam, trường học, khu dân cư…  

     

Đồng chí Đại tá Đỗ Tiến Thùy - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tuyên truyền phổ biến luật

     

Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền về Luật an toàn giao thông tại các trường học

     

Công an huyện Yên Sơn tuyên truyền Luật An ninh mạng tại các trường học


Công an tỉnh Tuyên Quang xác định “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật là thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

T/h: Nguyễn Lâm Tới – Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên