Trại tạm giam Công an tỉnh - Giáo dục giúp đỡ phạm nhân đủ điều kiện xét đặc xá sắp chấp hành xong hình phạt tù năm 2016

Thứ ba 08/11/2016 09:48:47 Hoạt động chung

           Ngày 05/11/2016, Trại tạm giam Công an tỉnh đã mở lớp học để giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá, sắp chấp hành xong hình phạt tù năm 2016 tái hoà nhập cộng đồng hiện đang chấp hành hình phạt tại Trại tạm giam. Các phạm nhân đã được giáo dục pháp luật về các quy định về xóa án tích, về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định của pháp luật về cư trú, về bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và các thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đồng thời, giáo dục về chính sách đại đoàn kết dân tộc; về đạo đức, lối sống, nghị lực lập thân, lập nghiệp, nếp sống văn hóa, ý thức chấp hành các quy tắc đạo đức xã hội; trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đặc biệt, phạm nhân được Giáo dục về hòa nhập cộng đồng; kỹ năng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, khắc phục khó khăn, thách thức của cuộc sống. Bên cạnh đó, phạm nhân còn được giáo dục bổ trợ về tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đối với số phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù đã được tư vấn nhằm cung cấp kiến thức, định hướng và nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng với nội dung bao gồm: tư vấn pháp luật, tâm lý, tình cảm, hôn nhân, gia đình, sức khỏe, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

Thông qua lớp học đã giúp cho các phạm nhân hiểu, tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có thêm động lực mong muốn hoàn lương, hướng tới chân, thiện, mỹ, quyết tâm vượt qua khó khăn, sửa chữa lỗi lầm, hoà nhập với gia đình và cộng đồng xã hội./.

Thượng tá  Đường Văn Lượng - Phó Giám thị  Trại tạm giam Công an tỉnh giảng đang bài cho các phạm nhân

Thượng tá  ĐƯỜNG VĂN LƯỢNG - Phó Giám thị

Trại tạm giam Công an tỉnh giảng đang bài cho các phạm nhân

 

T/h: Thanh Sơn  

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên