Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn các luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động của lực lượng Công an được Quốc hội khóa XIV thông qua tại các kỳ họp

Thứ sáu 09/08/2019 08:56:36 Hoạt động chung

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ngày 06/8/2019 Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn các luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động của lực lượng Công an đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại các kỳ họp.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Thượng tá Đỗ Tiến Thùy - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Công an tỉnh, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị Công an toàn tỉnh, chỉ huy các đội nghiệp vụ và cán bộ chiến sỹ làm công tác pháp chế, cán bộ theo dõi chuyên đề có liên quan thuộc các đơn vị Công an toàn tỉnh.

Hội nghị đã được lắng nghe các báo cáo viên pháp luật của Công an tỉnh giới thiệu nội dung cơ bản các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua, gồm: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Tố cáo, Luật Quốc phòng, Luật Thi hành án hình sự.

Báo cáo viên pháp luật Công an tỉnh giới thiệu nội dung các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Hội nghị.

Thông qua Hội nghị, cán bộ chiến sỹ tham gia được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản và nội dung, tinh thần trọng tâm, những điểm mới, quan trọng của các luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để từ đó vận dụng đúng quy định, có hiệu quả vào thực tiễn khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau Hội nghị của Công an tỉnh, các đơn vị Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, tập huấn các luật tới toàn thể cán bộ chiến sỹ của đơn vị mình, nhằm đảm bảo cán bộ chiến sỹ nắm vững và thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân.

Việt Khánh

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên