Công an huyện Lâm Bình đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Thứ năm 02/05/2019 09:45:52 Hoạt động Công an tỉnh

 

 

Cùng với việc quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy Lâm Bình, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ được Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đặc biệt coi trọng. Đảng ủy thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên.  Đảng ủy đã đề ra các việc cần làm ngay sát hợp với thực tế; chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, đảng viên trong khi thi hành công vụ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao từng cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

(CBCS Công an huyện Lâm Bình tìm hiểu truyền thống của đơn vị)

          Theo trung tá Chu Thế Anh, Bí thư đảng ủy, Trưởng Công an huyện Lâm Bình: “Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tập trung học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảng viên luôn thể hiện rõ vai trò xung kích, nêu gương, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

        Thời gian tới, Đảng ủy Công an huyện sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, biện pháp, nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng Đảng bộ Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Chẩu Diệm

                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                    

 

 

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên