Công an Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư

Thứ hai 11/11/2019 13:23:27 Hoạt động Công an tỉnh

Với khẩu hiệu hành động" Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang" và "Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân", thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho cho mọi tầng lớp và nhân dân trong xã hội, những năm gần đây, lực lượng Công an Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TTPBGPL; đồng thời, tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

 Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản

lý hành chính về trật tự an toàn xã hội tại xã Trung Sơn huyện Yên Sơn.

Với vai trò, trách nhiệm được giao Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là sở tư pháp thực hiện tốt công tác TTPBGPL tại cộng đồng dân cư. Phối hợp tuyên truyền trực tiếp đến từng đối tượng người dân, hàng năm, Công an các cấp đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành các chỉ thị, kế hoạch về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã xã hội, bảo đảm an toàn giao thông,  tới mọi đối tượng người dân. Vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường... Tăng cường đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong công tác xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật về an ninh, trật tự. Củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp TTPBGPL của Công an tỉnh, rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác TTPBGPL trong lực lượng Công an toàn tỉnh.

Các đơn vị Công an toàn tỉnh thông qua việc thực hiện công tác chuyên môn để TTPBGPL cho nhân dân trên địa bàn, qua đó vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, ký cam kết không vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và duy trì hoạt động của các tổ an ninh, hòa giải, mô hình tự quản về an ninh trật tự, Công an Tuyên Quang đã thu được hàng ngàn nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, trấn áp tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự cơ sở.

Để công tác tuyên truyền TTPBGDPL ngày càng đi vào chiều sâu, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tích cực triển khai đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền TTPBGDPL, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Thực hiện tốt mô hình tự quản như: "Khu dân cư tự quản", "Tổ liên gia tự quản", "Tổ dân cư 5 không", Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật”...

Công an các cấp thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, thi sân khấu hóa, phát tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, đảm bảo an toàn giao thông… Phối hợp với ngành giáo dục, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động tỉnh hàng năm tổ chức các hội nghị chuyên đề, các lớp bồi dưỡng, tập huấn tuyên truyền pháp luật đến đoàn viên, hội viên và người lao động. Năm 2019 Công an tỉnh đã cấp phát 150 cuốn sách, tài liệu pháp luật, 50 đĩa DVD pháp luật cấp cho các đơn vị Công an toàn tỉnh để phục vụ công tác TTPBGPL. Lực lượng Công an các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng đối với đồng bào người dân tộc thiểu số và một số địa bàn trọng điểm. Cụ thể như: Hiến pháp năm 2013, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật Đặc xá, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Lâm nghiệp, Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ... đã thực hiện tuyên truyền được 361 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 47 ngàn lượt người tham gia; tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ cho 3.226 lượt giáo viên, học sinh và cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; phát 1.000 quyển tài liệu và 2.450 cuốn cẩm nang phòng chống tai nạn giao thông do uống rượu bia...

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, công tác TTPBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự trị an.

Thời gian tới, cùng với phát huy tốt các hình thức TTPBGDPL, Công an Tuyên Quang tiếp tục chú trọng công tác TTPBGPL, tham mưu, tổ chức và nâng cao chất lượng tổ hòa giải, tổ an ninh, câu lạc bộ pháp luật; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; tuyên dương các tập thể, cá nhân có cách làm hay trong công tác TTPBGDPL và giữ gìn an ninh trật tự; nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Trần Thái

Công an tỉnh

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên