Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Tuyên Quang về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2014 - 2020

Thứ ba 12/05/2020 09:16:10 Hoạt động Công an tỉnh

Sau 05 năm triển khai thực hiện, Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCBVN ngày 18/4/2014 giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Bộ Công an giai đoạn 2014 – 2020 về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới” đã gắn kết chặt chẽ lực lượng Cựu chiến binh và Công an các cấp, tạo điều kiện để cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

Việc triển khai thực hiện Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương. Với phương châm “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, trong những năm qua, lực lượng Công an các cấp cùng với những cán bộ, tuyên truyền viên Cựu chiến binh, đã tích cực tiến hành công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với hình thức phong phú, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đặc biệt chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; phối hợp tuyên truyền với nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên, quần chúng nhân dân, khơi dậy truyền thống cách mạng, động viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền phản cách mạng và phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phát huy truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”, Hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp đã thực sự trở thành những hạt nhân tích cực của lực lượng quần chúng giữ gìn an ninh tại cơ sở. Trên 2.000 hội viên nhận trách nhiệm Tổ trưởng các tổ an ninh nhân dân, Tổ tuần tra, Tổ tự quản, Tổ hòa giải; 12.621 lượt hội viên tham gia giải quyết 5.815 vụ việc, tham gia hoà giải gần 1.000 vụ mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ tại cơ sở, trực tiếp vận động 38 đối tượng đi cai nghiện ma tuý; cùng các ban, ngành chức năng vận động, thuyết phục, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra sự việc phức tạp gây tác động xấu đến an ninh, trật tự ở địa phương. Hơn 200 lượt hội viên hội Cựu chiến binh tham gia tố giác, truy bắt các đối tượng liên quan đến các loại tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm ma túy; cảm hóa giáo dục trên 300 lượt đối tượng vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư.

Phối hợp với lực lượng Công an cơ sở, dân quân tự vệ tham gia tuần tra kiểm soát trên 215 buổi, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến có sự tham gia của Hội viên hội Cựu chiến binh các cấp như: Mô hình “Đoạn đường tự quản” (tại các khu vực đầu mối giao thông, các khu đông dân cư có nguy cơ tai nạn giao thông cao); Mô hình "1+2", "1+3" (01 gia đình cựu chiến binh gương mẫu phối hợp với 02 hoặc 03 hộ liền kề tạo thành 01 cụm, điểm tựa về phòng, chống tội phạm); các "Tổ an ninh tự quản”, “Tổ an ninh trật tự nông thôn mới” tại các thôn, tổ nhân dân,… Nhằm phát huy vai trò, nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng cựu chiến binh, công tác bồi dưỡng, tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm cho các cấp hội, hội viên luôn được quan tâm. Từ năm 2014 đến 2019, Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức 5 lớp tập huấn cho trên 750 lượt cán bộ từ Chủ tịch hội cơ sở trong toàn tỉnh. Hội cựu chiến binh các huyện, thành phố hàng năm phối hợp tổ chức tập huấn mỗi năm 01 lần (theo hình thức phân Cụm tổ chức hội - mỗi huyện từ 3-4 cụm) cho trên 10.500 lượt ủy viên Ban chấp hành hội cấp xã và chi hội trưởng. Trong sinh hoạt định kỳ, Hội Cựu chiến binh cơ sở đã phối hợp với lực lượng Công an xã, phường bố trí thời gian phù hợp để họp thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; trao đổi các nội dung công việc đang triển khai tại cơ sở, để cán bộ hội cơ sở nắm bắt và phổ biến đến hội viên biết và thực hiện. Qua đó, hiểu biết về pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, năng lực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của lực lượng cựu chiến binh không ngừng được nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công an tỉnh Tuyên Quang và Hội cựu chiến binh các cấp tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên