Phụ nữ Công an tỉnh Tuyên Quang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "Kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc"

Thứ tư 21/10/2020 13:33:24 Hoạt động Công an tỉnh
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an phát động, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chấp hành Tỉnh Hội và Đảng uỷ Công an tỉnh, những năm vừa qua công tác hội và phong trào Phụ nữ Công an tỉnh được triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội thi phụ nữ Công an khéo do Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức.

Đặc biệt phụ nữ toàn lực lượng Công an Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" . Hội phụ nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị chương trình công tác và các hoạt động của hội. Hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện nghiêm túc. Các cơ sở hội phải có chương trình công tác rất cụ thể, bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác hội đã đáp ứng các phong trào của tổ chức hội, đồng thời gắn với các hoạt động chuyên môn, gắn với nội dung phong trào hội. Các cơ sở hội thực sự coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cơ sở hội và của từng hội viên.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ chuyên môn các cơ sở hội thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đề ra nội dung hoạt động phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng tổ chức cơ sở hội. Phát huy tính chủ động, đoàn kết thống nhất, vai trò trách nhiệm của từng hội viên. Các cơ sở hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn phong trào thi đua của hội với phong trào " Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ". Các cơ sở hội tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các hội viên lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm mục tiêu cho mọi suy nghĩ và việc làm. Các cơ sở hội xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện cuộc vận động. Nhiều cơ sở hội đề ra những việc cần làm ngay, xây dựng tiêu chí thi đua để thực hiện. Các cơ sở hội mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hội viên, lấy tấm gương đạo đức của Hồ chủ tịch làm tấm gương soi để phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác. Có thể nói phong trào thi đua thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc" trong hội phụ nữ Công an tỉnh đã làm thay đổi đáng kể trong mọi mặt công tác chuyên môn và công tác hội. Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác của ngành, phụ nữ Công an tỉnh có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác. Trong đó có nhiều chị em trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại các đơn vị cơ sở, thường xuyên trực ban, trực chiến, thậm chí phải trực diện đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nhưng tuyệt đại đa số chị em phụ nữ Công an tỉnh luôn xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác và cuộc sống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội viên ở các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, luôn bám sát địa bàn, nắm tình tình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những âm mưu và hoạt động của bọn tội phạm, bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh văn hoá tư tưởng. Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị các biện pháp công tác thích hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các phần tử xấu, âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả đơn vị. Cùng với việc trú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Hội phụ nữ Công an tỉnh luôn tạo điều kiện cho hội viên nâng cao nhận thức về mọi mặt, nhiều hội viên thể hiện tốt năng khiếu, trình độ của mình, xây dựng được quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, bồi dưỡng về đạo đức, phẩm chất người phụ nữ Việt Nam và kiến thức về giới. Xác định rõ vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ của người phụ nữ đối với gia đình và xã hội.

Với đặc thù của lực lượng vũ trang chị em thường phải có kế hoạch công tác rất cụ thể, tranh thủ thời gian để nghiên cứu tài liệu, tiếp cận những tri thức và thông tin mới, tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Phát huy vai trò “phụ nữ CAND giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các chị tổ chức tốt cuộc sống hạnh phúc gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con, xây dựng gia đình văn hoá. Trong năm học vừa qua đã có nhiều cháu là con CBCS trong Công an tỉnh đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi, 100% gia đình chị em Phụ nữ Công an tỉnh đạt gia đình văn hoá. Năm 2020, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hành động thiết thực, vận động 100% hội viên cam kết xây dựng “ gia đình văn hoá”, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Phong trào thi đua thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc" đã tạo sự chuyển biến tốt trong công tác. Trong 5 năm gần đây, Hội Phụ nữ Công an tỉnh 4 lần được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen, 16 cơ sở hội, 45 hội viên được cấp trên khen thưởng. Thành tích ấy đã khẳng định vai trò và đóng góp của nữ CBCS Công an Tuyên Quang và phong trào chung của Hội phụ nữ Công an nhân dân và Hội phụ nữ tỉnh trong phong trào thi đua của tổ chức hội, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an Tuyên Quang.

                                                                                              Trần Thái 

Công an tỉnh

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên