CÔNG AN TỈNH VÀ TỈNH ĐOÀN TUYÊN QUANG PHỐI HỢP TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CAND VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 - 19/8/2020)

Thứ năm 14/05/2020 09:24:35 Thông báo

Công an tỉnh và tỉnh đoàn tuyên quang phối hợp tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống cand việt nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)

Mục đích: tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về truyền thống 75 năm CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố, giữ vững niềm tin, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hình thức: thi viết.

Nội dung: Tìm hiểu về lịch sử xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, truyền thống quý báu của lực lượng CAND Việt Nam trong 75 năm qua; ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vai trò của quần chúng Nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh trật tự...

Đối tượng tham gia Cuộc thi: Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Thời gian phát động Cuộc thi: Bắt đầu từ ngày 10/5/2020, kết thúc vào ngày 25/6/2020.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia tích cực và chất lượng của cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Dưới đây là Thể lệ Cuộc thi:

Công an tỉnh

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên