HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN KHAI BÁO Y TẾ KHI ĐI QUA CÁC TRẠM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH TRÊN NỀN TẢNG DỮ LIỆU DÂN CƯ

Thứ bảy 28/08/2021 10:36:43 Thông báo

Công dân truy cập: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/ để khai báo y tế ở nhà trước khi đi qua các chốt kiểm dịch, giúp giảm thời gian làm thủ tục khai báo tại các chốt và tránh ùn tắc. Xin cảm ơn!

Chi tiết hướng dẫn: