Đảng bộ, quân và dân Tuyên Quang thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ năm 22/12/2016 10:17:55 Tin tức thời sự

Mặc dù đã ký với ta Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-7-1946, nhưng thực dân Pháp vẫn liên tiếp xâm phạm trắng trợn độc lập dân tộc của ta. Trước tình hình đó, ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Với địa thế hiểm yếu, cơ sở cách mạng vững chắc, có các vùng căn cứ được xây dựng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa và Cách mạng Tháng Tám, Tuyên Quang trở thành một trong những trung tâm căn cứ địa cách mạng Việt Nam.

Bác Hồ và các chiến sỹ vệ quốc quân tại Sơn Dương (Tuyên Quang)
trong những ngày toàn quốc kháng chiến.   Ảnh tư liệu

 

Từ tháng 1-1947, đoàn đại biểu Chính phủ gồm đồng chí Hồ Kim Xuyên, Nguyễn Xiển và Thanh Tịnh lên tỉnh Tuyên Quang, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị đón tiếp Trung ương, đồng bào tản cư và đẩy mạnh công tác chuẩn bị thực lực kháng chiến. Đầu tháng 3-1947, các cơ quan lãnh đạo kháng chiến lần lượt chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc. 

Đầu năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt và nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan Trung ương đã về đóng trên địa bàn tỉnh. Suốt một dải từ Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, thị xã Tuyên Quang, với thế núi sông hiểm yếu đã trở thành nơi đóng quân, làm việc của 13/14 Bộ, 65 cơ quan Trung ương, trong đó có các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương như: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ, Ban Thường trực Quốc hội, Mặt trận Liên Việt, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Canh Nông, Bộ Giao thông công chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tế, Bộ Tư pháp, Đài phát thanh, Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn... và các cơ sở sản xuất vũ khí, in ấn tài liệu phục vụ kháng chiến... 

Ngày 2-4-1947, Bác Hồ về đến Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương. Từ ngày 3 đến ngày 6-4-1947, tại làng Sảo Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị cán bộ Trung ương Đảng bàn về việc cụ thể hóa đường lối kháng chiến, kịp thời rút kinh nghiệm những tháng đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc. Ngày 15-5-1947, Người Chủ tọa phiên họp Hội đồng Chính phủ bàn về công tác ngoại giao và khẳng định quyết tâm kháng chiến đến thắng lợi. 

Chiến sự càng đến gần, công tác chuẩn bị chiến đấu của Tuyên Quang càng khẩn trương. Chấp hành chỉ thị của Trung ương ngày 15-9-1947 về việc “Sửa soạn phá những cuộc tấn công lớn của địch”, nghị quyết của Hội nghị quân sự Trung ương lần thứ 15, quân và dân Tuyên Quang triệt để thực hiện “tiêu thổ kháng chiến”.

Trong một thời gian ngắn, ta đã huy động được 307.000 ngày công phá đi 41.018 m2 nhà công sở và nhân dân, 100 chiếc cầu với tổng chiều dài hơn 1.000 m, 22 km đường quốc lộ và 61 km đường loại khác. Trên dọc sông Lô từ Phan Lương đến Bình Ca, ta đã xây dựng hai kè ngăn, các bãi rộng ven sông ở trung và hạ huyện Sơn Dương đều cắm chông, gài mìn đề phòng địch đổ bộ hoặc nhảy dù. 

Thu - Đông năm 1947, Pháp mở cuộc tiến công lớn lên căn cứ địa Việt Bắc, với mục đích tóm gọn cơ quan lãnh đạo tối cao của ta, tiêu diệt bộ đội chủ lực, phá tan căn cứ kháng chiến. 

Ngày 7 và 8-10-1947, quân Pháp nhảy dù xuống thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn (Bắc Kạn); đồng thời cho binh đoàn bộ binh Bôphrê từ Lạng Sơn kéo lên Cao Bằng, Bắc Kạn bao vây Việt Bắc từ phía Đông và phía Bắc, binh đoàn hỗn hợp lính thủy đánh bộ và bộ binh thuộc địa Commăngđô từ Hà Nội ngược sông Hồng, sông Lô lên Tuyên Quang, bao vây Việt Bắc từ phía Tây. Địch hình thành hai gọng kìm lớn, tiến công vào tứ giác Tuyên Quang - Đài Thị - Bắc Kạn, Thái Nguyên (3.600 km2). 

Ngày 8-10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi chiến sỹ, đồng bào ra sức tiêu diệt địch. Ngày 15-10- 1947, Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phải phá cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”, nêu rõ nhiệm vụ của chúng ta lúc này là phải làm cho địch thiệt hại nặng nề để không gượng dậy được sau chiến dịch này. 

Từ mọi hướng, các cánh quân của địch đều lấy Tuyên Quang làm hợp điểm. Địa bàn Khu X, sông Lô, trong đó có Tuyên Quang nằm trong hướng tiến công từ phía Tây của địch. 

Trong thời gian từ ngày 11-10-1947 đến giữa tháng 12-1947, bộ đội địa phương, tự vệ và du kích tỉnh Tuyên Quang đã độc lập tác chiến và phối hợp với bộ đội chủ lực quyết liệt đánh địch, lập nhiều chiến công vang dội. Giữa tháng 12-1947, Tuyên Quang sạch bóng quân xâm lược. 

Ngày 23-12-1947, một cuộc duyệt binh lớn mừng chiến thắng Việt Bắc đã được tổ chức tại thị xã Tuyên Quang. Trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, quân và dân Tuyên Quang đã đánh 48 trận (trong đó có 30 trận độc lập tác chiến, 18 trận phối hợp với bộ đội chủ lực), góp phần tiêu diệt 1.300 tên địch, bắn cháy và bắn hỏng 10 ca nô, tàu chiến, phá hủy 1 máy bay. 

Ngay sau ngày chiến thắng Việt Bắc, tại Khuổi Tấu (xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài Việt Bắc anh dũng tuyên dương thành tích chiến đấu của quân, dân Việt Bắc, trong đó có quân và dân Tuyên Quang. 

Sau những chiến thắng lẫy lừng trong chiến dịch Việt Bắc Thu đông 1947, tháng 5-1949, ta đã đánh bại cuộc hành quân Pômôn của Pháp; tiếp đó, tham gia phá rã hệ thống tề ngụy tại các tỉnh vùng trung du Bắc Bộ vào tháng 2-1950. Đồng thời, Tuyên Quang còn tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu trong một số chiến dịch lớn ở các địa phương khác như chiến trường Lào Cai - Hà Giang, mặt trận Yên Bình - Lục Yên.

Vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, Tuyên Quang tích cực xây dựng hậu phương vững mạnh, làm tròn sứ mệnh Thủ đô Kháng chiến, bảo vệ tuyệt đối an toàn Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương; bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức từ ngày 11 đến 19-2-1951 tại Kim Bình (Vinh Quang, Chiêm Hóa). Đại hội II là Đại hội đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam, là đại hội Đảng toàn quốc duy nhất được tổ chức ở một địa phương ngoài Hà Nội. 

Ngày 7-5-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Ngày 21-7-1954, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

Với những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua và Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Những phần thưởng quý báu ấy chính là dấu mốc góp phần ghi lại những trang lịch sử hào hùng của một thời kỳ oanh liệt Đảng bộ, quân và dân Tuyên Quang thực hiện Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Vũ Bé 
 (Biên soạn từ các tài liệu lịch sử)

Thep Báo Tuyên Quang

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên