Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm

Thứ sáu 07/07/2017 07:45:30 Trong ngành

Ngày 6-7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2016 và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Lại Xuân Môn yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị Công an, Hội Nông dân các cấp cần phải làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội Nông dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 05 nội dung trong Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam trong công tác phòng, chống tôi phạm; chủ động rà soát, nghiên cứu bổ sung, cụ thể hoá những nội dung trong Chương trình phối hợp theo hướng bám sát quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam theo yêu cầu tình hình đang đặt ra.

 
Đồng chí Lại Xuân Môn trao Kỷ niệm chương Vì giai cấp Nông dân Việt Nam tặng các đồng chí trong Bộ Công an.

Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên nông dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tăng cường trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm...

Phối hợp rà soát, kiện toàn và tập trung đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay cũng như những năm tiếp theo. Chú trọng bồi dưỡng cán bộ Hội cấp cơ sở, cấp huyện được “dân tin, dân học tập, dân làm theo” để giới thiệu vào nguồn cán bộ chính quyền.

 
Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng các đồng chí trong Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền, địa phương và Hội Nông dân các cấp lựa chọn những cán bộ, hội viên, nông dân có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hành động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an giai đoạn 2012 - 2016. 

Theo đó, Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực quan tâm, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung; phòng, chống mua bán người, phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội nói riêng.

Các Hội thi “Nông dân tuyên truyền về phòng, chống tội phạm” và chương trình giao lưu “Câu lạc bộ nông dân phòng, chống tội phạm” ngày càng sâu sát về nội dung, phong phú, hấp dẫn về hình thức, thu hút được nhiều hội viên tham gia trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm.

 
Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Lại Xuân Môn ký Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017 – 2021.

Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, địa phương và Hội Nông dân các cấp lựa chọn những cán bộ, hội viên nông dân có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao tham gia dây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. 

Hội viên, nông dân đã đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân; giải quyết hàng nghìn vụ khiếu nại, tố cáo; cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi, dạy nghề và tạo việc làm cho người lầm lỗi và hội viên, nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hằng năm, các hội viên, nông dân đã chủ động cung cấp cho cơ quan Công an hàng trăm nghìn nguồn tin có giá trị, phát hiện và vận động hàng trăm đối tượng truy nã và hàng nghìn đối tượng phạm tội ra đầu thú; thu nộp hàng chục nghìn vũ khí các loại. Công tác phối hợp trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách và nguồn lực để tạo điều kiện cho Hội Nông dân các cấp tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống tội phạm luôn được Công an các địa phương quan tâm, đưa vào nội dung công tác trọng tâm hàng năm.

Kịp thời động viên, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách và nguyện vọng chính đáng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, những người bị tai nạn, thương tích trong quá trình công tác.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và phân tích làm rõ nguyên nhân; đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2017 - 2021.

 

Đặng Hà
Theo cand.com.vn
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên