Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND

Thứ ba 05/03/2019 11:02:29 Trong ngành

Điều 21 Luật CAND đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ quy định chi tiết cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND.

Luật CAND đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Luật gồm 7 chương, 46 điều, chính thức có hiệu lực từ 1-7-2019 (các quy định của Luật về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11-1-2019).

Về hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND, Điều 21 Luật quy định như sau:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ:

a) Sĩ quan cấp tướng có 4 bậc: Đại tướng; Thượng tướng; Trung tướng; Thiếu tướng;

b) Sĩ quan cấp tá có 4 bậc: Đại tá; Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá;

c) Sĩ quan cấp úy có 4 bậc: Đại úy; Thượng úy; Trung úy; Thiếu úy;

d) Hạ sĩ quan có 3 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật:

a) Sĩ quan cấp tá có 3 bậc: Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá;

b) Sĩ quan cấp úy có 4 bậc: Đại úy; Thượng úy; Trung úy; Thiếu úy;

c) Hạ sĩ quan có 3 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ.

3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ:

a) Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 3 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ;

b) Chiến sĩ nghĩa vụ có 2 bậc: Binh nhất; Binh nhì.

Ban KT-PL
Theo cand.com.vn
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên