Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021: Kiện toàn bộ máy HĐND, UBND tỉnh

Thứ năm 30/06/2016 15:50:18 Trong nước

 

 

 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Sáng Vang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Tuyên Quang; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII.  Ảnh: Thành Công

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp đầu tiên kiện toàn bộ máy của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Do vậy, quy trình, thủ tục cần hết sức chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí lưu ý, để cụ thể hóa, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cần phải có một bộ máy chính quyền thực sự vững mạnh, đổi mới, quyết liệt hơn nữa, nhất là kịp thời ban hành, tổ chức thực hiện và giám sát các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Sơn,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật, bầu đủ số lượng 59 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII ngay trong cuộc bầu cử đầu tiên, không có đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại. Cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, những người trúng cử là những người tiêu biểu, có lập trường chính trị vững vàng, có năng lực, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định và yêu cầu đặt ra. Tổng số cử tri đi bầu cử đại biểu HĐND tỉnh trên 570 nghìn cử tri, đạt tỷ lệ 99,74%.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chúc mừng đồng chí Phạm Minh Huấn,
Phó Bí thư Tỉnh ủy tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh cho những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã trúng cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trúng cử giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Thường trực HĐND tỉnh
và các Ban của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVII tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, trúng cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.


Lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh ra mắt tại kỳ họp.

Kỳ họp quyết nghị số lượng các ban, số lượng ủy viên các ban HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, HĐND tỉnh khóa XVIII có 4 ban gồm: Ban Kinh tế và Ngân sách (7 thành viên), Ban Văn hóa - Xã hội (7 thành viên), Ban Pháp chế (7 thành viên) và Ban Dân tộc (7 thành viên). Kỳ họp đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; bầu Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh và bầu 23 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã bàn giao và nhận bàn giao hồ sơ về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra là phải xây dựng bộ máy chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung cao độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của HĐND các khóa trước, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ngay sau kỳ họp này, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh và chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Báo Tuyên Quang.

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên