Quyết định số 01/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Tuyên Quang.

Thứ sáu 01/06/2018 10:31:09 Văn bản chỉ đạo

Tải về Quyết định số 01/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Tuyên Quang.

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC