TRIỂN KHAI CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ hai 26/02/2024 13:13:37 Hoạt động chung

Thực hiện Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/01/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024, chiều ngày 22/2/2024, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội nhà báo tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ và một số trường THPT trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch, thể lệ, phân bổ chỉ tiêu tác phẩm tham gia Cuộc thi. Cơ quan Thường trực đã biên soạn nội dung phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 trên địa bàn tỉnh để thông tin trên báo chí, các nền tảng mạng xã hội và tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh khẳng định: Cuộc thi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng các tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là rất cần thiết. Tham gia Cuộc thi, tiếp tục khẳng định niềm tin, sự kiên định của mỗi cán bộ, đảng viên với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Đồng chí đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ kế hoạch, thể lệ cuộc thi, định hướng chủ đề tác phẩm dự thi và nội dung phát động để triển khai ở cấp mình. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung cuộc thi, động viên, khuyến khích hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia Cuộc thi bảo đảm đúng nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Hải Thuỷ

Nguồn: Người Tuyên Quang

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên