Phải đổi mới phương pháp, phong cách, tư duy làm việc, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm

Thứ ba 21/09/2021 09:15:49 Thông tin chỉ đạo, điều hành

Ngày 20-9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì kỳ họp. Ảnh: Việt Hòa

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban HĐND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Mở đầu phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đặc biệt yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Trong đó tập trung vào các vấn đề: Chuẩn bị các phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân, tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 và hỗ trợ cho người lao động Tuyên Quang tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch. Đồng chí nhấn mạnh, các ngành, địa phương phải tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ, không lựa chọn vắc xin vì điều này không dựa trên cơ sở khoa học, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng chí đề nghị, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhanh chóng triển khai chủ trương của tỉnh hỗ trợ công nhân lao động Tuyên Quang tại các tỉnh phía Nam.

Đồng chí nhắc nhở, qua kiểm tra đột xuất một số công trình xây dựng, nhận thấy một số đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công chưa tập trung quyết liệt, như số lượng người, máy móc bố trí tại khu vực lao động chưa đảm bảo, chưa có đơn vị giám sát thi công… ảnh hưởng tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Việt Hòa

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến vào 9 nội dung. Trong đó nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh quý III và 9 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2021. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh quý III và 9 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2021, trong quý III và 9 tháng năm 2021, với điều kiện còn nhiều khó khăn, diễn biến thời tiết, dịch bệnh phức tạp, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp và sản lượng một số sản phẩm công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ; đã ban hành 9/10 đề án, chương trình theo kế hoạch. Tuy nhiên, dịch bệnh trên đàn gia súc, dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế triệt để; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án còn chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kết quả như mong muốn…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2021 trong bối cảnh rất khó khăn vì thiên tai, dịch bệnh. Đối với những chỉ tiêu chưa hoàn thành, đồng chí đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thành theo những giải pháp, cách làm đã đề ra. Đồng chí đề nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải nhìn rõ những hạn chế về lãnh đạo điều hành, tính sâu sát quyết liệt, sáng tạo… để khắc phục những vấn đề đã chỉ ra.

Trong quý IV-2021, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ các quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh để rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của đơn vị mình, với nguyên tắc đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2021. Các sở, ngành phải tập trung quyết liệt triển khai các đề án, kế hoạch nằm trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XVII của BCH Đảng bộ tỉnh. Đối với 4 đề án chưa ban hành, đồng chí đề nghị các đơn vị chủ trì nhanh chóng hoàn thiện. Các đơn vị, sở ngành bám mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện xây dựng kế hoạch năm 2022.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ quý IV-2021, đồng chí đề nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải đổi mới phương pháp, phong cách, tư duy làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, lấy thực tiễn làm thước đo, để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm. 

Nhất trí thông qua nội dung quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, chi chuyển nguồn của tỉnh vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn, tỉnh xác định năm 2021 sẽ là năm đột phá, khắc phục tình trạng này. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh, xây dựng một văn bản khắc phục tình trạng chi chuyển nguồn sang năm sau.

Toàn cảnh kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9. Ảnh: Việt Hòa

Cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Kế hoạch tinh giản số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ và đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 1-8-2019 của HĐND tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị, các đơn vị soạn thảo tiếp tục nghiên cứu rà soát lại các nội dung cho phù hợp với thực tế trước khi hoàn chỉnh các dự thảo.

Những dự thảo lần đầu tiên thực hiện, như Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại các quyết định, nghị quyết của Chính phủ; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, tham khảo các địa phương lân cận để rút kinh nghiệm trong việc triển khai trên thực tế.

Đối với các dự thảo: Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn; Quyết định quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ kinh phí dự phòng, nội dung và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp – việc làm giai đoạn 2021-2025, đồng chí đề nghị các thành viên UBND tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh.

Trần Liên

 
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên