Sĩ quan Công an được kéo dài hạn tuổi phục vụ đến 10 năm

Thứ hai 17/06/2019 06:57:52 Trong ngành

Đó là một trong những nội dung tại Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND, có hiệu lực từ 25-7.

Theo đó, Điều 14 của Nghị định quy định, sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong CAND.

Điều kiện kéo dài hạn tuổi phục vụ như sau: Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định; Có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu. Sĩ quan CAND có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 2 năm (24 tháng).

Tổng thời gian kéo dài như sau: Không quá 10 năm đối với giáo sư; Không quá 7 năm đối với phó giáo sư; Không quá 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp. Nghị định cũng quy định, trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Trong thời hạn kéo dài hạn tuổi phục vụ, sĩ quan thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy. Sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hương
Theo cand.com.vn
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên