Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an

Thứ tư 07/12/2022 15:02:54 Trong ngành

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương, sáng 7/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, lực lượng CAND đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trước mắt là Nghị quyết của Bộ Chính trị, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ thực sự

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, trong năm 2022, Đảng bộ, Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương là tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ thực sự, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, thiết thực; đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm ANTT, xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng CAND.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Bên cạnh đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2022. Giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu. Nổi bật, đã tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng quy định pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Đảng uỷ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT. Đã chỉ đạo đưa vào hoạt động Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đề xuất Chính phủ triển khai Đề án 06, cung cấp cho người dân nhiều tiện ích thiết thực, bước đầu đạt kết quả tích cực về cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Kiện toàn tổ chức bộ máy "tinh, gọn, mạnh"

Trong năm, Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã triển khai nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đó là tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc do Tổng Bí thư chủ trì để triển khai thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương vào cuộc. Đã ban hành Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND đến năm 2025 và từ 2026 đến 2030; xác định 22 đề án thành phần và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì thực hiện.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng thời, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức triển khai, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực, chống "chạy chức, chạy quyền", bảo đảm đồng bộ, liên thông, chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch, tạo hành lang pháp lý xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng "tinh, gọn, mạnh", gắn với điều chỉnh phân công, phân cấp nghiệp vụ, cơ cấu cán bộ theo tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí ở 4 cấp Công an và quyết liệt thực hiện giải pháp trọng tâm, đột phá xây dựng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả tình hình ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị.

 

Công tác phối hợp giữa Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an với các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được những kết quả quan trọng. Việc củng cố, xây dựng cơ sở vật chất cho Công an các cấp, nhất là Công an cấp xã, phường, thị trấn được quan tâm chỉ đạo, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Công tác phòng, chống tham nhũng quyết liệt, bài bản, công tâm, khách quan

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2022; khẳng định, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, công tác tổ chức Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương ngày càng có sự cải tiến, tốt hơn trước nhiều. "Tuy rằng ngắn, gọn nhưng tập trung, mà quan trọng là cuối cùng tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua và thực hiện thật tốt nhiệm vụ của năm tới và cho cả thời kỳ mới", Tổng Bí thư biểu dương.

Theo Tổng Bí thư, nhìn lại năm vừa qua, Đảng uỷ Công an Trung ương đã làm rất nhiều việc lớn, cho nhiều bài học kinh nghiệm, giúp bổ sung lý luận phục vụ công tác Công an. Từ ứng xử bên ngoài, đối nội bên trong, công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, bài bản, Nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị.

 

"Chúng ta xử lý để giữ cho được sự trong sạch, lành mạnh, vững vàng của Đảng ta, chế độ ta; xử lý những trường hợp sai lầm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, sự tồn vong của chế độ, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", vì sự tiến bộ chung, bất kể đó là ai. Ta làm rất công tâm, khách quan, xây dựng, mở đường cho người ta tiến chứ không phải đánh một roi cho thật đau..." - Tổng Bí thư nhấn mạnh và khẳng định, đây là vấn đề rất lớn mà chúng ta phải làm để xây dựng nội bộ trong sạch, cũng đau đớn nhưng phải làm, không có cách nào khác.

Qua theo dõi nhận thấy năm vừa qua có rất nhiều hoạt động đối ngoại và mọi hoạt động đối ngoại đều tốt, Tổng Bí thư đánh giá lực lượng CAND đã hết lòng, hết sức bảo đảm an ninh, an toàn: "Điều này đòi hỏi sự thông minh, dũng cảm, mưu trí, mưu lược, phương pháp đúng. Làm sao giữ ổn định đất nước, đây là xây. Cảm ơn các đồng chí trong các lực lượng Công an, Quân đội đã làm tốt việc này, chính vì thế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng ta có đủ sức mạnh, các nhân tố chủ quan, đủ kinh nghiệm để vượt qua các khó khăn, vướng mắc".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, qua hội nghị tổng kết hôm nay, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ có thêm những bài học mới, kinh nghiệm mới, từ đó có quyết tâm mới, ý chí mới hoàn thành xuất sắc hơn nữa những nhiệm vụ đã đạt được trong thời gian qua.

Toàn cảnh hội nghị.

 

"Tôi tha thiết mong đợi và tin tưởng, với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, với một đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tuỵ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng CAND đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trước mắt là Nghị quyết của Bộ Chính trị, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước", Tổng Bí thư căn dặn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa lưu ý toàn thể lực lượng CAND hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình, thực hiện cho bằng được lời thề "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!".

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, nhất là những ý kiến chỉ đạo, định hướng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị.

Cho đến giờ phút này, lực lượng CAND xin được báo cáo với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc một cách toàn diện các mặt công tác năm 2022, tốt hơn nhiều so với năm 2021. Đây cũng là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi dự Hội nghị tổng kết công tác của Đảng uỷ Công an Trung ương cuối năm 2021.

"Để tiếp tục triển khai những nhiệm vụ công tác Công an năm 2023, Đảng uỷ Công an Trung ương tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, sự phối hợp, hiệp đồng của cả hệ thống chính trị, của QĐND Việt Nam, sự ủng hộ, đồng tình của Nhân dân và với quyết tâm chính trị cao, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó. Thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

 

Nguồn: Báo Công an nhân dân 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên