Quán triệt phương châm "5 rõ" trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 12

Thứ ba 13/12/2022 13:59:54 Trong ngành

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương - thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu...

100% đơn vị, địa phương hoàn thành việc học tập, quán triệt

Báo cáo do Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày cho biết, ngày 19/11/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương ban hành Thông báo kết luận số 180 đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau gần 1 tháng quán triệt, thực hiện quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, công tác triển khai Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118 đạt được một số kết quả nổi bật.

Tính đến ngày 9/12/2022, đã có 100% đơn vị trực thuộc Bộ, Công an địa phương ban hành kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt cho các đơn vị trực thuộc, đảng viên, CBCS nắm được tinh thần, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118. Đã có 22/63 tỉnh uỷ, thành uỷ ban hành chương trình hành động; 31/63 tỉnh uỷ, thành uỷ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

(Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.)

Trong đó, Công an các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Tiền Giang, Đắk Nông đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình hành động để quán triệt, triển khai, bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng được xác định trong Nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với mục tiêu, lộ trình trong kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương. Đảng uỷ Công an tỉnh Bắc Giang chủ động tham mưu và tranh thủ được sự ủng hộ của Tỉnh uỷ, UBND, HĐND và các sở, ban, ngành trên địa bàn, huy động nguồn lực từ địa phương để thực hiện 3 dự án về: Hiện đại hoá cơ sở vật chất phục vụ công tác, tập luyện, chiến đấu của Công an các cấp; Chuyển đổi số phục vụ công tác bảo đảm ANTT; Hiện đại hoá công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tập trung trang cấp cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy...

Dự thảo chương trình hành động của Đảng uỷ Công an Trung ương triển khai các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII cũng được thông qua tại hội nghị, gồm: Nghị quyết số 27, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 42, ngày 20/10/2022 về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023; Kết luận số 45, ngày 17/11/2022 về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

(Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.)

Dưới sự điều hành của Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những ưu điểm, bài học kinh nghiệm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp. Như tham luận của Cục CSGT về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai có hiệu quả các Đề án thành phần, xây dựng lực lượng CSGT thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tham luận về một số kinh nghiệm của Công an tỉnh Tiền Giang trong tham mưu, tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Tham luận về kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị của Công an tỉnh Nam Định; tham luận xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả Đề án 06 trong lực lượng CAND; tham luận của Công an tỉnh Phú Thọ về phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị trong quán triệt, phổ biến triển khai Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118...

Phát huy vai trò người đứng đầu, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách mà cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nhìn nhận một cách đầy đủ, sâu sắc và toàn diện hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Nghị quyết này đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng CAND. "Nghị quyết phải thấm tới từng đảng viên, CBCS; việc đầu tiên là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tự mỗi người phải thấy được trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện Nghị quyết" - Bộ trưởng chỉ rõ.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 180 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, trọng tâm là triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Tinh thần chung để triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Đảng uỷ Công an Trung ương là, vấn đề nào đã rõ, có chủ trương rồi thì phải triển khai thực hiện quyết liệt, trách nhiệm; vấn đề nào còn khó khăn, vướng mắc thì cùng nhau thảo luận, tìm ra biện pháp giải quyết.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện quán triệt, phổ biến, thông tin tuyên truyền về Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cộng đồng trách nhiệm, xây dựng lực lượng CAND, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với các đơn vị trực thuộc và đảng viên, CBCS. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phân công theo mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã được xác định, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục

Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp và chủ động tham mưu với cấp uỷ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, phải đề cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời hướng dẫn Công an địa phương xây dựng hệ lực lượng theo ngành dọc và tham gia thẩm định Đề án khi có yêu cầu, gửi ý kiến về cơ quan chủ trì lấy ý kiến đúng thời gian quy định. Đối với Công an địa phương, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện Đề án nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, thành phố, tranh thủ tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ địa phương xây dựng các lực lượng, đơn vị thuộc Công an tỉnh, thành phố nhằm đạt được yêu cầu đề ra.

"Với 22 Đề án thành phần và Đề án của Công an địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tôi đề nghị cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng kế hoạch để triển khai cụ thể theo phương châm "5 rõ": "Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm", trong đó tập trung ưu tiên danh mục ở từng giai đoạn và có lộ trình cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu của Đề án đã đề ra" - Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý.

Phân chia 4 giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118, gồm: Giai đoạn 1 - Tổ chức quán triệt, phổ biến, học tập và nghiên cứu xây dựng đề án, chương trình...; Giai đoạn 2 - Tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung đã được xác định trong Đề án, kế hoạch, chương trình; Giai đoạn 3 - Sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và xác định nhiệm vụ trong tâm thời gian tới; Giai đoạn 4 - Tổng kết, đánh giá kết quả, kiến nghị đề xuất, Bộ trưởng một lần nữa yêu cầu cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu để quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc."Tinh thần là phải rất khẩn trương, rất quyết liệt mới hoàn thành được; quyết tâm khơi dậy ý chí, khát vọng của lực lượng CAND từ Bộ đến cơ sở và toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, đảng viên, CBCS CAND chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương; quyết tâm, quyết liệt cụ thể hoá, đưa các chủ trương của Đảng tại Hội nghị Trung ương 6 sớm đi vào cuộc sống, gắn chắc với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh thêm.

Nguồn: Báo Công an nhân dân

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên